VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
15 juli 2019 - marketing VB Groep

Woningen uit 1948 aardgasvrij

Huybregts Relou verduurzaamt in ’t Ven

Woningen uit 1948 aardgasvrij

In 2015 formuleerde woningcorporatie ‘thuis samen met gemeente en bewonersorganisatie een aantal speerpunten voor de wijk ’t Ven, in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Eén van die speerpunten was (lang voordat ook maar iemand de term ‘energietransitie’ in de mond nam) Energie-impuls ’t Ven. Een passende titel voor de ambitie om het actiegebied een energieboost te geven en nieuw elan onder bewoners te mobiliseren. “Én om een spectaculaire verduurzamingsslag te maken met ons woningbezit in deze wijk,” voegt Bert Kaiser, gebiedsregisseur bij ‘thuis, toe. Een forse uitdaging die Huybregts Relou in collegiale samenwerking met Van Santvoort Bouw is aangegaan.

 

thuis heeft in ’t Ven 368 woningen uit het jaar 1948. Gedateerd en verre van duurzaam. Maar tegelijk erg populair, legt Luc Reusken uit. Reusken was in de voorbereidende fase van het project Manager Vastgoed bij ‘thuis. “Op één advertentie komen misschien wel 1000 reacties. ’t Ven ligt gunstig ten opzichte van het centrum en belangrijke uitvalswegen. Bovendien zijn de woningen ruim en de huurprijs is gunstig voor de doelgroep in deze wijk. Met sloop/nieuwbouw krijg je nooit een grondgebonden, betaalbare woning voor deze mensen terug. Bovendien komt bij sloop/nieuwbouw de sociale cohesie behoorlijk onder druk te staan, omdat lang niet iedereen kan terugkeren in de wijk.”

 

Deels nieuwbouw

De voorkeur ging dus uit naar renovatie en verduurzaming. Dat wil zeggen, voor het grootste deel van de woningen, waar dat mogelijk was. Van de 325 maken er 130 plaats voor nieuwbouw woningen en appartementen. De plannen daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. Bert Kaiser: “We hebben nu in de wijk twee woningtypen. Een daarvan heeft een erg lastige plattegrond. Smal, steile trap, toilet boven. Het bleek erg kostbaar om dat toilet naar beneden te brengen, terwijl de plattegrond alleen maar slechter werd door die ingreep. Vandaar de beslissing om deze woningen door nieuwbouw te vervangen. We begrijpen heel goed dat dit voor veel mensen – sommigen wonen hier al hun hele leven – bijzonder pijnlijk is, maar er is gewoon geen andere oplossing.”

 

Op zoek naar ketensamenwerking

De overige woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd. Reusken: “We hebben elf partijen gevraagd een voorstel te doen om dit uitdagende traject met ons in te gaan. Daarbij gaven we alleen het kader aan. De woningen moesten weer 50 jaar mee kunnen. Ze moesten NOM-ready zijn, zodat ze later zonder grote ingrepen gasloos kunnen worden gemaakt. De werkzaamheden dienden in bewoonde staat plaats te vinden. En het all-in budget bedroeg € 100.000 per woning, inclusief BTW. Verder is een goede communicatie met en open benadering van bewoners voor ons erg belangrijk. Én we zochten een ketensamenwerkingspartner die ons kan ontzorgen en die het net als wij belangrijk vindt om van en met elkaar te leren. Dat betekent dat je tijdens de selectie elkaars ‘nieren moet proeven’ en ook tijdens de uitvoering open bent over wat beter kan en moet.”

 

Betrokkenheid bewoners

Van de elf uitgenodigde partijen kwamen er vijf met een voorstel. Een strenge pre-selectie bracht dit aantal terug tot drie. Met die kandidaten is ‘thuis aan de slag gegaan om gezamenlijk hun plan door te ontwikkelen. Daartoe organiseerden de aannemers onder meer workshops voor medewerkers uit alle geledingen van ‘thuis en voor bewoners. Daarnaast vonden bedrijfsbezoeken plaats, waaraan eveneens bewoners deelnamen. Reusken: “Open communicatie en samen leren om beter te worden; dat is wat we zochten en hebben gevonden in de bouwcombinatie.”

 

Bouwcombinatie Huybregts Relou Van Santvoort bouw

Een bijzonder intensief selectieproces dus, dat uiteindelijk leidde tot de keuze voor de bouwcombinatie Huybregts Relou Van Santvoort Bouw, die samenwerken onder de naam Thuis in het Ven. Kaiser: “We waren onder de indruk van de manier waarop de combinatie bewoners meeneemt en hoe zij de terugkoppeling van bewoners tijdens de workshops in hun plannen hebben verwerkt. Dit is duidelijk een club die bewoners serieus neemt en naar hen luistert. Bovendien ging de combinatie verder dan onze eis NOM-ready; zij droeg een oplossing aan die de woningen daadwerkelijk gasloos maakt.” “Ook bleek de combinatie goed te hebben nagedacht over de logistiek in de wijk,” vult Reusken aan. “Er wordt alles in het werk gesteld om de overlast door de bouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Verder spreekt de no-nonsense, hands-on mentaliteit ons erg aan. Dat past bij ‘thuis en dat past zeker ook bij ’t Ven.”

HR17042 Eindhoven - 9 won. t Ven (1)

Blok 9 proefwoningen

Alle vertrouwen dus. Maar ‘thuis speelt op safe en wees een blok van 9 proefwoningen aan om mee te starten. Eerst maar eens zien of het allemaal werkt of de installatie ook de opgegeven prestatie levert en of het allemaal in bewoonde staat kan, of de overlast voor bewoners nog te dragen is. Die overlast mag zeker niet worden onderschat. Gevels en ramen worden geïsoleerd, buitengevel en dak worden vervangen. Binnen wordt een geluidwerende tussenwand geplaatst, zowel boven als beneden. Renovatie van keuken en badkamer is optioneel. En verder krijgen alle woningen een ventilatiewarmtepomp, laagtemperatuurradiatoren op de begane grond, elektrische radiatoren op de verdieping en zonnepanelen op het dak.

 

Begrip voor bewoners

Aanvang oktober 2018 startten de werkzaamheden in het proefblok. Met de feestdagen was de klus nagenoeg geklaard. “Het valt niet mee als je huis zo lang wordt vertimmerd en verbouwd,” meldt sociaal projectleider Emmylou Aben van ‘thuis. “Maar de aannemer werkte netjes en keurig volgens planning en dat maakte veel goed. Voor bewoners en ook voor ons. We hebben deze klus echt samen geklaard. Goed geklaard, mede door de aanwezigheid van de uitvoerder en de huurderscoach. Zij stonden steeds klaar om vragen van bewoners te beantwoorden en acute, praktische problemen op te lossen. We hebben samen ook veel geleerd van deze pilot. Zo is de volgorde van de werkzaamheden binnen enigszins aangepast, waardoor we minder pieken in het werk hebben en er ook wat minder druk op de bewoners ligt. Overigens horen we van hen zeker ook positieve geluiden, ondanks alle overlast. Ze zijn prima te spreken over de uitvoerder en zijn mannen en al helemaal over hun mooie, comfortabele woning!”

 

Nieuwe fase van start

Inmiddels staan ‘thuis en Huybregts Relou/Van Santvoort bouw in de startblokken voor een volgende tranche van 68 woningen. Ze hebben van en met elkaar geleerd en gaan de klus met alle vertrouwen aan. Mét het besef dat het wederom zwaar wordt voor de bewoners. Maar het resultaat wordt prachtig en brengt nieuwe energie en een nieuw elan in ’t Ven. En daar is het uiteindelijk om te doen!