VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
VBG.1118.1646
3 december 2018 - Angelique Simons

“Wij worden steeds meer makelaar in grondstoffen”

Beide familiebedrijven, actief in de bouw. Gefocust op de langere termijn, op de generaties na ons, en dus met duurzaamheid in de genen. Met trotse medewerkers. Brabants, persoonlijk en gemoedelijk. Maar wel bijzonder ambitieus! Het ligt voor de hand dat Heezen en VB Groep elkaar vinden. Al vele decennia. Paul Uppelschoten: “Sinds we echt bezig zijn met verduurzaming en circulariteit, zijn onze activiteiten steeds meer in elkaar geïntegreerd.”

Paul Uppelschoten directeur bij VB-bedrijf Huybregts Relou uit Son houdt zich voornamelijk bezig met HSC concepten; vernieuwing en projectoverstijgend werken. Hij zit aan tafel met Frank Egelmeers, een van de vertegenwoordigers van het familiebedrijf Heezen BV. Deze Eindhovense specialist in sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering en infratechniek positioneert zich meer en meer als kennisbedrijf, legt Frank uit. “Een gebouw slopen is al lang niet meer een simpele kwestie van platgooien en opruimen. Men verwacht van ons dat we diepgaande kennis van het gebouw hebben. Dat we tekeningen bestuderen, het interieur inventariseren, de omgeving verkennen. Die kennis is onontbeerlijk om op een veilige, efficiënte en duurzame manier ons proces in te richten.”


Bouwen voor sloop
Nu het EPG label gemeengoed is geworden, begint eindelijk ook in Nederland (“we lopen daarin echt achter”) aandacht te komen voor het MPG label van gebouwen. Voor het Milieu Prestatie Getal. Zo langzamerhand ziet iedereen wel de noodzaak om gebruikte materialen en componenten opnieuw in te zetten in het bouwproces. “Wij pleiten er al lang voor dat je bouwt voor sloop,” vervolgt Frank. “Dat je een gebouw zodanig ontwerpt en realiseert, dat je het na sloop zoveel mogelijk kunt hergebruiken.” Paul Uppelschoten valt hem bij. “Elk gebouw is een bouwdepot voor de toekomst. Maar dat kan alleen als je nauw samenwerkt en je in elkaars processen, werkwijzen en businessmodel verdiept. Opdrachtgevers en ook wijzelf dagen ons steeds nadrukkelijker uit om invulling te geven aan duurzaamheid en circulariteit. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de kennis en ervaring van partijen als Heezen.”


“Elk gebouw is een bouwdepot voor de toekomst”

Kennisbank voor ontwerpers
Samenwerking is een must, zover is duidelijk. “Juist daarom verbaast het me wel eens dat niet meer ontwerpers bij ons aankloppen om zich te laten informeren. Wij kunnen hen vertellen wat echt een ramp is om te slopen. Welke constructies. Welke materialen wij nergens kwijt kunnen, welke veel geld kosten om te storten. Als je dat weet – en er is een reëel alternatief - moet je ze gewoon niet gebruiken. Zo simpel is dat. Ingefreesde PVC-leidingen zijn voor een sloper enorm vervelend. Wij werken veel sneller, voordeliger én duurzamer, als opbouwleidingen, al dan niet met een voorzetwand, in het ontwerp worden opgenomen. En waarom plinten monteren met lijm of kit? Die krijg je er nooit heel uit en kun je dus ook niet hergebruiken.”

Er wordt wel eens schamperend opgemerkt dat de bouw qua circulariteit zo ver achterloopt op branches als de auto-industrie. Een kanttekening is hier wel op zijn plaats, vindt Paul. “De levenscyclus van een auto is te overzien. Een gebouw gaat tien keer zo lang mee. Je weet niet hoe de wereld er over 100 jaar uitziet en hoe er dan wordt gedacht en gewerkt. We wisten 50 jaar geleden ook nog niet dat asbest kankerverwekkend kan zijn.” “Klopt,” antwoordt Frank, “maar dat mag geen reden zijn om niets te doen. We weten nu al heel goed dat bepaalde verf- en kitsoorten schadelijk zijn voor de gezondheid. En wat dacht je van glaswol? Dat wordt straks het nieuwe asbest!”

“Het is belangrijk dat we samen experimenteren, leren en ervaringen opdoen”

Zowel voor Heezen als voor VB Groep heeft circulariteit een hoge prioriteit, maar het is geen doel op zich. Belangrijker is dat zaken integraal worden benaderd en dat de gehele CO2 footprint in ogenschouw wordt genomen. Een alternatief, beter te hergebruiken materiaal zou immers best eens meer milieubelastend kunnen zijn, wanneer ook het productieproces wordt meegenomen. En hoe zit het met de demontage, het transport en de opslag? Wat werkt wel en wat niet? “Voor je het weet, span je met al je goede bedoelingen het paard achter de wagen,” stelt Paul. “Daarom is het zo belangrijk dat we experimenteren, leren en ervaringen opdoen. Dat veronderstelt voldoende schaalgrootte, het uitwisselen van best practices en dus ook langdurige samenwerking. Daarom verbinden onze bedrijven zich graag aan The Natural Step, het platform waarop tal van partijen hun kennis en ervaring met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit delen.”


Makelaar in grondstoffen
Bij het tot stand brengen van een circulair model speelt niet alleen duurzaamheid, maar ook dierbaarheid een rol. Je kunt immers wel materialen opnieuw willen inzetten, maar als niemand ze wil hebben omdat bijvoorbeeld de esthetische kwaliteit niet voldoet, houdt het op. In een lelijk of oncomfortabel eco-huis wil niemand wonen. “Het gaat erom dat je een juiste balans vindt,” vervolgt Frank. “Je moet immers wel een sluitende business case kunnen maken. Daarvoor is het trouwens ook noodzakelijk dat wij als sloopbedrijf voldoende tijd krijgen. Tijd om zodanig te demonteren dat we kunnen hergebruiken. Maar ook tijd om materialen op het juiste moment weer in de markt te zetten, als ze het meeste waard zijn. Ik zie onze rol op dat vlak in de toekomst veranderen. We blijven afbreken, verwerken, vervoeren en opslaan. Maar de grondstoffen blijven eigenaar van de opdrachtgever. Wij worden daarmee makelaar in grondstoffen die vraag en aanbod zo slim mogelijk bij elkaar brengt. Als je op die manier projectoverstijgend gaat werken, kunnen we pas echt stappen zetten op het gebied van circulariteit.”

Deelname Rabo CE Challenge

Sinds 2014 organiseert Rabobank de Circular Economy Challenge voor bedrijven met circulaire ambities. Zowel Heezen als VB Groep doet hieraan mee. Het doel ervan is samen met andere partijen een toekomstbestendig bedrijfsmodel te creëren door minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen en samenwerking in de keten.

  • Voor vakantiepark TerSpegelt in Eersel is een cluster van bedrijven, waaronder Heezen en Huybregts Relou, bezig met de ontwikkeling van circulaire eco-lodges.
  • Samen met anderen doet Huybregts Relou onderzoek naar mogelijkheden om keramische dakpannen uit slooppanden om te zetten in substraat voor groene daken dan wel nieuwe bakstenen/steenstrips.


Hergebruik in de eigen praktijk
Bij de transformatie van het prestigieuze kantoorgebouw van EY aan de Dorgelolaan in Eindhoven – ontwikkeld en gerealiseerd door VB Groep – werd het pand door Heezen tot op het casco gestript. Een groot aantal glazen scheidingswanden en luxe deuren is hergebruikt bij de modernisering van het kantoor van Huybregts Relou in Son.


Samen sterk voor morgen
In het boek Samen sterk voor morgen behandelt Heezen haar visie op circulair slopen en bouwen. Er komen onderwerpen aan de orde als veiligheid, certificeringen en aanbestedingen. Bijzonder interessant voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwpartners is een overzicht van materiaalstromen en de wijze waarop daarmee zou kunnen worden omgegaan.

Wilt u het boek Samen sterk voor morgen ontvangen? Stuur een mail naar info@heezenbv.nl