VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
18 oktober 2016 - Ivo Haarmans

Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw

Even voorstellen..

Wij zijn Ivo Haarmans en Tim van der Steen. Momenteel zitten wij in het 4e schooljaar van onze studie bouwtechnische bedrijfskunde op Avans Hogeschool in Tilburg. Als laatste fase van onze opleiding zijn wij begonnen met afstuderen bij Huybregts Relou. Ons afstudeeronderzoek richt zich op het aantonen van kwaliteit in de realisatiefase van een bouwproces en de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw.

Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw

Met het oog op de toekomst is Huybregts Relou volop bezig met kwaliteitborgen. Dit wordt straks ook verplicht als in 2018 de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw in gaat. Deze wet is nog volop in ontwikkeling maar de hoofdlijnen zijn al duidelijk:

Waar voorheen de gemeente op een bouwproject kwam toetsen of voldaan werd aan de bouwtechnische voorschriften verschuift dit naar private partijen. Deze partijen, ook wel kwaliteitsborgers genoemd, gaan doormiddel van instrumenten het bouwproces toetsen. Dit doen zij door daadwerkelijk op de bouw te controleren maar ook door wat de bouwer aantoonbaar kan maken aan de borger.

Het vaststellen van een kwaliteitsborger met instrument gebeurt door de vergunningsaanvrager op basis van de gevolgklasse waarin een bepaald bouwwerk valt. In 2018 zal begonnen worden met gevolgklasse 1 wat omschreven wordt als eenvoudige bouwwerken. Aan de hand van een register kan opgezocht worden welke instrumenten en kwaliteitsborgers bevoegd zijn om het bouwwerk te toetsen.

Indien de aannemer bouwt volgens de regels en voorschriften zal de kwaliteitsborger akkoord geven dat de werkzaamheden goed uitgevoerd zijn. Dit zal samen met een as-built dossier na oplevering overgedragen worden aan de gemeente. In dit as-built dossier zullen alle technische informatie, berekeningen, certificaten en garanties toegevoegd worden die in de loop van het bouwproces zijn verzameld. Hierna kan het bouwwerk in gebruik genomen worden.

Bewijslast voor de aannemer:

Wat er echter gecontroleerd gaat worden door de kwaliteitsborger is afhankelijk van de manier waarop de bouwer zelf kwaliteit borgt. De borger gaat vragen om informatie en bewijslast aan de aannemer. Het is daarom belangrijk om als bouwer een borgingssysteem te hebben wat aansluit op de vraaglast van de borger. Dit kan ook voor de aannemer een voordeel opleveren: bij een conflict kan hij exact aantonen of hij voor een gebrek aansprakelijk is.

 

Schematische weergave van het nieuwe stelsel

 

 

Het onderzoek dat wij doen combineren wij met de visie van Huybregts Relou om zelf kwaliteit te tonen aan de klant in het kader van de 9+ gedachte. Dit bestaat uit het onderzoeken van het huidige kwaliteitssysteem binnen Huybregts Relou, de pilot projecten met SnagR en de tekortkomingen hiervan op te zoeken. Uiteindelijk willen wij met ons onderzoek antwoord kunnen geven op de hoofdvraag: Hoe zorgt Huybregts Relou ervoor dat het kwaliteitssysteem beter wordt gehanteerd in de realisatiefase en tevens wordt voldaan aan de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw“?

We houden jullie op de hoogte.

Ivo Haarmans & Tim van der Steen

Studenten bouwtechnische bedrijfskunde, Avans Hogeschool.

 Abonneer jezelf op onze artikelen