VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
10 oktober 2013 - Frank Verhees

Werkvoorbereider, de nieuwe opdrachtgever bij conceptueel bouwen?

Het afstuderen op de afdeling Engineering bij Huybregts Systeembouw heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd erg veel geleerd heb over conceptueel bouwen, dit in tegenstelling tot de jaren dat ik gestudeerd heb.Daarom leek het mij leuk om eens te kijken wat de mogelijke gevolgen zijn van het gebrek aan kennis bij studenten over conceptueel bouwen.

Na de eerste paar weken is voor mij wel duidelijk geworden dat conceptueel bouwen een belangrijke rol speelt in de huidige bouwwereld. Via de website van Conceptueel Bouwen kan gevonden worden dat het bij conceptueel bouwen draait om:

19- Proactieve marktbenadering;

- Conceptuele oplossingsrichting;

- Projectoverstijgend samenwerkende netwerken.

Bovendien speelt flexibiliteit voor de klant (in tegenstelling tot Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen) ook een belangrijke rol.

Het traditionele bouwproces is dus aangepast waardoor de opdrachtgever meer klant wordt en de organisatie van het bouwbedrijf aangepast moet worden om met ketenpartners, proactief, concepten in de markt te zetten.

19.1Tijdens mijn studie Bouwkunde is er in de eerste jaren geen aandacht gegeven aan conceptueel bouwen. Nu zijn de eerste jaren ook vooral bedoeld om de belangrijkste onderwerpen aan bod te laten komen en helaas behoord conceptueel bouwen daar nog altijd niet toe. Ook nadat ik begonnen ben aan de Master Construction Technology zijn er geen vakken die zich richten op conceptueel bouwen. De vakken die aan bod komen bevinden zich wat dichter bij de traditionele praktijk, zoals Materiaal & Materieel en Tijd & Kosten.

Toch heeft het zeker voor deze studierichting nogal wat gevolgen wanneer conceptueel bouwen de nieuwe standaard wordt. Zoals U kunt lezen op de website van Uitvoeringstechniek gaat het grootste gedeelte van de studenten aan de slag bij het uitvoerende bouwbedrijf. In de meeste gevallen gaat hij of zij werken als werkvoorbereider.

In het traditionele bouwproces wil dit zeggen dat, nadat de aanbesteding en ontwerpfase (engineeringsfase) doorlopen zijn, hij of zij aan de slag kan om een goed uitvoeringsplan op tafel te leggen zodat het gebouw zo efficiënt en goedkoop mogelijk en met de beste kwaliteit gebouwd kan worden.

Bij Conceptueel Bouwen wordt de kennis en ervaring van de werkvoorbereider echter al in een eerder stadium gevraagd. 19.3Het zal niet meer alleen nodig zijn om alles uit te werken maar er zal nu vóór de aanbesteding al een plan moeten liggen om een gestandaardiseerd, efficiënt, ontwerp in te kunnen dienen, grotendeels onafhankelijk van de situatie. De werkvoorbereider zal bij een conceptontwikkeling (engineering) zijn input moeten geven omtrent kansen en risico’s, zonder dat het product vastligt. De werkvoorbereider neemt nu dus (deels) de plaats in van de opdrachtgever.

Dus wat gaat dit beteken voor de toekomst? Natuurlijk zal er ook bij conceptueel bouwen in de uitvoerende fase nog werk zijn voor de werkvoorbereider, maar de focus zal steeds meer liggen op de ontwerpfase. Zelf denk ik dat de opgedane kennis tijdens mijn studie nog steeds noodzakelijk is en een goede inkijk geeft in de taken van een werkvoorbereider, maar er zal een gedachteomslag plaats moeten vinden, zodat ook aan de nieuwe taak (engineering) van de werkvoorbereider aandacht gegeven wordt. Mooi dat ik tijdens mijn afstuderen al een voorsprong op heb kunnen bouwen.