VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
9 januari 2014 - Frank Verhees

Waarom we Zwarte Piet niet meer nodig hebben, in de bouw.

Deze week hebben we allemaal wel gehoord of gelezen dat het voortbestaan van Zwarte Piet in Nederland bedreigd wordt. Aangezien iedereen zijn of haar, al dan niet gefundeerde, mening geeft over dit thema wil ik dat hier graag ook doen, maar dan over zwartepieten in de bouw.

Zwarte Piet op de bouw

In mijn vorige blog heb ik beschreven wat ik bij Huybregts Systeembouw allemaal over conceptueel bouwen heb geleerd en hoe ik dat in relatie zie tot het hedendaagse onderwijs. Een belangrijk onderdeel van conceptueel bouwen is het project overstijgend samenwerkende netwerk.  Dit wordt opgebouwd door bij verschillende projecten steeds met dezelfde ketenpartners samen te werken.

Door deze terugkerende samenwerking weten partners wat ze aan elkaar hebben en hoe ze met elkaar om moeten gaan. Op deze manier wordt geprobeerd om van 1 en 1 meer dan 2 te maken. Beter gezegd, zo worden de kwaliteiten van de afzonderlijke ketenpartners gecombineerd om tot een beter product te komen dan ze los van elkaar kunnen realiseren.

Essentieel voor deze samenwerking is vertrouwen. Je moet je partner kunnen vertrouwen en ervan uit kunnen gaan dat hij het beste met je voor heeft. Eventuele problemen moet je samen op proberen te lossen en de winst, maar ook eventuele tegenvallers, moet men met elkaar delen.

Dit is behoorlijk anders dan hoe de traditionele bouw met onderaannemers omgaat. In de meeste gevallen worden tegenvallers hierbij zo snel mogelijk in andermans schoenen geschoven zodat die de problemen op kan lossen en zijn mogelijke winst kan vergeten.

Als we kijken wat de betekenis is van het woord zwartepieten (zwartepieten; voortdurend elkaar de schuld proberen te geven.) zien we dat dit een aardige omschrijving is van hoe de traditionele bouw werkt.Wijzende Vingers

Deze manier van met elkaar omgaan zorgt er echter voor dat niet alleen de partij bij wie de tegenvaller komt te liggen benadeeld wordt maar ook de andere partijen gaan hierdoor nadelen ondervinden. Je gaat immers niet meer samenwerken met iemand die alle problemen in andermans schoenen schuift en niet wil proberen samen tot een oplossing te komen.

Om deze gedragsverandering in de samenwerking te realiseren is dus vertrouwen nodig en hoe kun je beter vertrouwen kweken door openheid te geven in je handelen. In plaats van het verstoppen van calculatie en alleen een prijs doorgeven moet men van inkoop tot verwerking openheid geven. Dat dit nog niet soepel gaat is niet verwonderlijk, omdat bedrijven vanzelfsprekend bang zijn dat deze info misbruikt wordt.

De komende weken ga ik onderzoeken hoe bij ketenpartners informatie bekeken en verwerkt wordt. Niet alleen vanuit de aannemer Huybregts Systeembouw die zichzelf onder andere als procesmanager ziet, maar ook vanuit de ketenpartners die waarschijnlijk allemaal hun eigen manier van informatie verwerken hebben. Hiermee ga ik proberen eraan bij te dragen dat het vertrouwen nog meer groeit zodat deze samenwerkingen een mooie toekomst tegemoet gaan en de traditionele manier van samenwerken in de bouw verleden tijd is. Hopelijk geldt dit binnenkort niet voor onze vertrouwde Zwarte Piet.