VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
11 april 2016 - Marc van Roekel

Voorwaarden voor waardevol zorgvastgoed [2/2]

 

Is een courant ontwerp mogelijk?

Een alternatief is om een courante functie te ontwerpen die tegen Gennep.pngbeperkte investeringen geschikt te maken is voor een ander soortig gebruik, bijvoorbeeld een ruime gezinswoning, maar toch ook voldoet voor de dagelijkse zorgverlening. Uiteraard levert dit tegenstrijdige belangen op, echter zorgt deze scherpte er aan de andere kant juist voor dat een zorginstelling ook nadenkt over de toekomstige waarde van het vastgoed. Bij een huurconstruct waarbij er van tevoren al gedacht wordt aan optionele uitponding zal de verhuurder dit belang al sterk inbrengen maar u kunt dit ook als eigenaar (zorginstelling) zelf doen. Als voorbeeld kan erStuk_tekst_gennep.png gedacht worden aan appartementen voor begeleid wonen die iets ruimer of anders worden opgezet om daarmee beter verkoopbaar te zijn. Betrek daarom bijvoorbeeld een makelaar bij het ontwerp om naast de eigen functionaliteit ook de waarde voor de reguliere markt te toetsen. Een ruime tweekapper met een flinke aanbouw kan geschikt zijn als groepswoning voor vijf bewoners in eerste instantie en daarna met beperkte wijzigingen dienen als ruime gezinswoning met bijvoorbeeld een bedrijf aan huis of extra (zorg)appartement voor ouders of oudere kinderen.

 

Voorsorteren op herindeling?

Daar waar het bijvoorbeeld vanwege de omvang van de zorgfunctie niet lukt om in het PvE ook een passende courante (lees waardevaste) toekomstige functie te integreren kan er gekeken worden of dit wel lukt indien er meerdere eenheden gecombineerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het principe van schoolwoningen, klaslokalen die herbestemd gennep2.pngworden naar woonkamers. Zo zijn er ook voorbeelden waarin in een blok van drie reguliere woningen, beneden een groepswoning gerealiseerd is voor zware zorg plus drie bovenwoningen waar begeleid individueel gewoond kan worden. De woningen zijn dermate ontworpen dat deze middels een beperkte verbouwing regulier verkocht of verhuurd kunnen worden. Dit vergt met name een slim ontwerp van de installaties om desinvesteringen bij de mogelijke functiewijziging te voorkomen. Een minimale exploitatietermijn van 10 jaar is daarmee haalbaar maar als er 20 jaar voor de zorg geëxploiteerd wordt is er kwalitatief ook niets aan de hand.    
                                                                                                                          

Specifiek ontwerpen

Tot slot rest er natuurlijk altijd de mogelijkheid om specifiek te ontwerpen voor een complexe doelgroep die langdurig op dezelfde locatie gehuisvest dient te worden. Je hebt dan in ieder geval een nauwkeurige afweging gemaakt van alternatieven en weet dat je alles in het werk dient te zetten om de bewoners langdurig duurzaam en tevreden op die locatie te laten verblijven. Houdt dit blog in de gaten voor de volgende thema’s met betrekking tot waardevol zorgvastgoed:

- Zorgbelang vs vastgoedbelang

- Kleinschalig of grootschalig?

- Huur of eigendom

- (Omgekeerde) integratie

 

Abonneer jezelf op onze artikelen