VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
7 november 2013 - Frank Verhees

Schematisering- en Analysetechnieken voor het gunningtraject

Zoals ik in mijn vorige blog al verteld heb ben ik aan het onderzoeken hoe bij Huybregts Systeembouw en hun ketenpartners informatie binnenkomt, bekeken en verwerkt wordt. Dit heeft tot nu toe een hele hoop vol gekrabbelde A4’tjes opgeleverd en de volgende stap is het inzichtelijk maken van deze resultaten. In dit blog wil ik daarvoor wat schematisering- en analysetechnieken toelichten die ik daarvoor ga gebruiken.

De informatiestromen die ik aan het onderzoeken ben hebben te maken met het gunningtraject van een project van Huybregts Systeembouw. Tijdens dit traject wordt één van de woningconcepten projectspecifiek gemaakt zodat op een zo goed mogelijke manier voldaan wordt aan de wensen van de opdrachtgever, maar tegelijkertijd de kracht van het concept bewaard en bewaakt wordt.

Om het proces van dit traject in kaart te brengen maak ik gebruik van de Structured Analysis and Design Technique oftewel SADT van D.T. Ross. Deze techniek ben ik tijdens mijn studie volop tegen gekomen om het bouwproces of delen daarvan te schematiseren. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze techniek.

Structured Analysis and Design Technique (SADT), D.T. Ross

Volgens het dictaat Uitvoeringstechniek 1, dat ik als hulpmiddel gebruik tijdens mijn afstuderen en de basis is voor de afstudeerrichting Construction Technology, kan de Structured Analysis and Design Technique een goed hulpmiddel zijn voor het beschrijven van processen en het achterhalen van proces-varianten.  Met deze techniek is het mogelijk om complexe processen gestructureerd in beeld te brengen en te modelleren zodat deze processen beter beheersbaar worden.

Het principe van de weergave van afzonderlijke processen is in het schema hiernaast te zien. Tussen de afzonderlijke processen bestaan relaties. Deze kunnen serieel of parallel lopen, serieel wanneer ze na elkaar plaats móeten vinden en parallel wanneer ze tegelijkertijd plaats kúnnen vinden.

Nadat het proces overzichtelijk is gemaakt met behulp van een SADT-schema, worden de knelpunten die zich mogelijk voor hebben gedaan in kaart gebracht. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de analysetechnieken van K. Ishikawa en J.I. Porras die hierna beschreven worden.

  1. Visgraatdiagram, K. Ishikawa

Deze techniek is ontwikkeld in de jaren 60 van de vorige eeuw en kan gebruikt worden om een probleem te schematiseren en analyseren. Een probleem kan hiermee worden herleid tot verschillende oorzaken. Dit resulteert in een oorzaakgevolg diagram, dat vaak wordt aangeduid met de term ‘visgraatdiagram’. Zoals in het schema hiernaast te zien is worden voor hoofdoorzaken (aan de boven- en onderzijde) ook weer sub-oorzaken gezocht. Deze worden met behulp van kleinere pijltjes dan die van de hoofdoorzaken in het diagram opgenomen. Ook hiervoor kunnen weer sub-oorzaken gezocht worden zodat een steeds fijnmaziger visgraatdiagram ontstaat.

Met behulp van deze techniek worden dus de direct achterliggende oorzaken van de geconstateerde knelpunten, maar ook de onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt.

  1. Stream Analysis Method, J.I. Porras

Met het stroomanalysediagram van J.I. Porras kunnen verbanden worden weergegeven tussen oorzaken en problemen. De oorzaken worden in 4 categorieën ingedeeld bijvoorbeeld:

-          Organisatorische oorzaken

-          Technische oorzaken

-          Sociale oorzaken

-          Fysieke omgevingsoorzaken

Vervolgens worden de verbanden in het stroomanalysediagram weergegeven met pijlen. Vanuit een oorzaak kunnen pijlen vertrekken naar problemen of naar andere oorzaken. De oorzaken zonder inkomende pijlen zijn de basale oorzaken en staan aan de basis van het probleem. Zoals te zien in de afbeelding hiernaast staan deze aan de bovenzijde van het diagram. Het aantal vertrekkende pijlen van een oorzaak zorgt voor een verdeling tussen hoofdoorzaken en bijkomende oorzaken, waarbij de oorzaken met veel vertrekkende pijlen de hoofdoorzaken zijn en een grote invloed hebben op het probleem.

Tot zover mijn theoretische praatje over schematisering- en analysetechnieken. Zelf gaat mijn voorkeur uit naar de eerste analysetechniek met een visgraatdiagram, omdat dit overzichtelijker is dan een stroomanalysediagram en de oorzaken niet in vooropgestelde categorieën hoeven te vallen. Welke techniek in mijn geval de beste is om de mogelijke knelpunten van het gunningtraject in kaart te brengen zal echter moeten blijken uit de resultaten van mijn onderzoek

Blog abonnement