VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
PMP2018_95
19 april 2018 - Maarten van Ham

Projectmanagement parade 2018

PMP2018_95Op de project management parade 2018 heeft Paul Uppelschoten, directeur van Huybregts Relou (een VB Groep onderneming) een lezing gegeven over de visie van The Natural Step. De kern van zijn presentatie was, hoe die visie geïntegreerd dient te worden binnen middelgrote (bouw)bedrijven. Het principe van The Natural Step is dat er een doel gesteld wordt in de toekomst waar stap voor stap naartoe gewerkt wordt. Dit kan ieder bedrijf toepassen op haar eigen tempo, de omvang van de stappen zijn niet belangrijk, als er maar stappen gezet worden. The Natural Step is een organisatie die bedrijven begeleidt om duurzaamheid vorm te geven in haar beleid. Al vele grote bedrijven hebben zich aangesloten bij deze organisatie. Denk hierbij aan Philips, Stam de Koning, Woonbedrijf, BAM, Heezen BV en zo dus ook VB Groep.

Bij VB Groep is de grootste impact op duurzaamheid het materialengebruik. Dat is ook niet van de een op de andere dag omgegooid, dat heeft tijd nodig. Als men op duurzaamheid materialen wil selecteren moet er met er met veel aspecten rekening worden gehouden zoals, transportkosten en eventuele milieuschade (bij produceren en verwerken ervan). Daarnaast zijn duurzame materialen ook nog duurder dan de standaard materialen. Dat maakt het zo`n lastige kwestie. Uiteindelijk verschilt het per opdrachtgever hoeveel waarde eraan gehecht wordt. De een gunt een opdracht op basis van duurzaamheid ambities, dat zijn veelal woningcorporaties, andere nog op de laagste prijs.

Er wordt verwacht dat duurzaamheidscriteria de komende jaren de doorslag gaan geven bij gunningen, dat is goed voor de motivatie van bedrijven om hierin stappen te zetten. Tijdens de gunning van een recent verworven opdracht waarbij een volledige bestaande wijk gasloos wordt gemaakt heeft de woningcorporatie onder andere op basis van de duurzaamheidsaspecten voor Huybregts Relou gekozen om ruim 350 woningen te renoveren.

Verder is VB Groep ook bezig met het vormgeven van een “duurzaamheids matrix”. Hiermee kunnen materialen vergeleken worden op een aantal duurzaamheidaspecten waardoor er meer verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. The Natural Step beschouwt kennisdeling als één van de beste middelen om duurzaamheid te bereiken. Nieuwe ideeën moeten gedeeld worden want daardoor komt iedereen weer een stukje dichterbij duurzaamheid. Wel moet je je bij elke stap afvragen of dit een stap in de juiste richting is, of het een flexibele stap is en of er in de toekomst geprofiteerd kan worden van die stap. De titel van de parade luide toepasselijk: Betere projecten voor een betere toekomst.

Abonneer jezelf op onze artikelen

Tim Borrenbergs

Deze blog werd geschreven door Tim Borrenbergs, stagiair Fontys Hogescholen Vastgoed & Makelaardij