VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
14 januari 2014 - Frank Verhees

Project “De Driesprong”: Kick-off met ketenpartners

Alweer bijna een maand geleden heeft de kick-off voor het project “De Driesprong” in Breda De Driesprongplaatsgevonden. Hiervoor werden alle ketenpartners op het kantoor van Huybregts Systeembouw verwacht om een start te maken met het project. Het grootste gedeelte van de aanwezigen kende ik al door mijn gesprekken met ketenpartners, maar er zaten ook enkele nieuwe gezichten bij. Met een groep van ongeveer 20 man is er een dikke 2 uur gepraat over de status van het project en over hoe nu verder. De belangrijkste punten die bij deze kick-off naar voren zijn gekomen zal ik kort bespreken, te beginnen met de opdrachtverwerving. 

De ketenpartners waren natuurlijk al op de hoogte van de opdrachtverwerving, maar hadden verder geen inzicht in de uitslag. De enigszins ingewikkelde scores die gebruikt zijn om te bepalen wie er uiteindelijk de beste inschrijving heeft gedaan werden daarom kort toegelicht. Duidelijk is dat Huybregts Systeembouw na correctie niet de inschrijving met de laagste bouwsom heeft gedaan, maar door de hoogste score op toegevoegde kwaliteit heeft de inschrijving van de keten toch de eerste plaats weten te behalen. Dit is volgens mij precies het doel van conceptueel bouwen en ketenintegratie, niet de laagste prijs willen bieden maar de hoogste kwaliteit voor de beste prijs.

Huybregts Systeembouw heeft na het binnenhalen van de opdracht de eerste gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, WonenBreburg. Duidelijk is dat er veel aandacht gegeven zal moeten worden aan de bewoners aangezien die tijdens het bouwproces op de locatie blijven wonen. Daartoe is er ook een eerste informatieavond geweest waarbij Huybregts Systeembouw als uitvoerende partij voorgesteld is aan de bewoners van de wijk in Breda.

Na een korte update omtrent de planning werd duidelijk dat er toch echt al vanaf de 1e week van dit nieuwe jaar hard gewerkt zal moeten worden om op tijd de eerste stukken in te kunnen dienen voor de bestemmingsplanwijziging. Het belangrijkste punt uit de update is dat de planning zoals die bij de inschrijving ingediend is niet meer van toepassing is.  Het echte bouwen laat dus helaas nog even op zich wachten en is afhankelijk van de nieuwbouwwoningen die gezet gaan worden. Deze zullen namelijk dienen als tijdelijk onderdak voor de bewoners van “De Driesprong”.Ketenpartners

Vervolgens is er gesproken over het gebruik van het BIM en over de manier waarop informatie beschikbaar moet worden gemaakt. Hierbij werd duidelijk dat iedereen toch zijn eigen manier van werken heeft en dat er dus een goede afstemming plaats moet vinden zodat iedereen krijgt wat hij wil op de manier waarop hij dat wil.

Het laatste belangrijke punt dat ter sprake kwam is de manier van samenwerken. Er wordt van de ketenpartners een proactieve houding verwacht waarbij ze zelf in moeten schatten wanneer ze van toegevoegde waarde zijn. Dit kunnen zijzelf het beste inschatten, omdat zij immers weten over welke kennis ze beschikken en waar hun expertise ligt. Op deze manier wordt voorkomen dat vergaderingen in te grote groepen plaatsvinden zonder dat er kansen  of bedreigingen gemist worden. Hoewel dit vrijblijvend over kan komen is dit wel de manier om je als ketenpartner te laten gelden en te laten zien dat je de juiste partij bent. Partijen die hierdoor steekjes laten vallen zijn misschien niet geschikt voor een project als dit of zullen hun manier van werken hierop aan moeten passen.

De komende weken zal moeten blijken hoe de samenwerking zich gaat ontwikkelen en of de gemaakte afspraken haalbaar zijn en nageleefd worden. Ik ga er vanuit dat iedereen met frisse moed het nieuwe jaar van start gaat, daarvoor was de stemming in ieder geval goed genoeg.

Abonneer jezelf op onze artikelen