VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
9 januari 2014 - Maarten van Ham

Onderwijskloof, kans of bedreiging?

16Met erg veel plezier zie ik jaarlijks een flink aantal studenten door ons bedrijf lopen welke een stage of afstudeerproject uitvoeren. Deze stagiairs zijn zoekende in hun keuze naar branche en beroep. Leuk om aan die zoektocht als organisatie te kunnen bijdragen. Dit doen we als bedrijf reactief bij stages en pro-actief bij onder andere gastcolleges en informatiebijeenkomsten bij de diverse opleidingsinstituten.

Onze branche transformeert momenteel in een giga tempo van conservatief naar innovatief en vernieuwend. Al dan niet mede gestuurd door de crisis. Maar hoe dan ook: veranderingen volgen zich in rap tempo op. Lees onder andere mijn eerdere blog over de transitie van conceptueel naar traditioneel over enkele nieuwe ontwikkelingen. Wat bij de bezoeken aan de opleidingsinstituten opvalt is dat deze een vrij rigide karakter hebben.  Dit paste voorheen goed bij de traditionele bouw en vastgoed branche, maar niet bij de nieuwe. Ik heb dan ook de vrees en zie het als bedreiging dat er op korte termijn een grote kloof ontstaat tussen het feitelijke lesaanbod en de gewenste kennis en vaardigheden van leerlingen en stagiairs.

Even opzoeken; de definitie van onderwijs: “Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.” Althans, volgens Wikipedia. Daarbij wetende dat de nieuwe generatie meer leert van Wikipedia dan vanuit literatuur. Deze definitie beschouwend ligt hier dus niet alleen een rol weggelegd voor kennisinstituten, maar ook voor ons als branche. We zullen dichter tegen het onderwijs aan moeten kruipen om onze wensen kenbaar te maken. Dit om deze bedreiging om te buigen naar een kans.

Zoals gezegd treden we als organisatie hier pro-actief in op. We zien dit als taak om de continuïteit en kwaliteit van onze mooie sector te waarborgen. Wat de begeleiding van onze stagiairs betreft? Hier hebben wij eerder een faciliterende functie:  we openen de deur, maar de leerlingen en stagiairs moeten zelf binnengaan. We proberen hier wel goed in te faciliteren: zo zijn we onder andere gestart met een stage-blog. Stagiairs motiveren we een stage-blog bij te houden. Waarom? Enerzijds om de kennis en ervaring niet langer voor onszelf te houden. Anderzijds geeft het de studenten een voorsprong ten opzichte van collega studenten in hun stap naar de arbeidsmarkt. Ze verwerven hiermee nuttige competenties en kunnen actief starten met het opbouwen van een deugdelijk netwerk. Het succes hierin bepalen zij zelf. Een Jiddisch spreekwoord zegt immers: “Op de deur van succes staat zowel “duwen” als “trekken”.”

16.1In een recent artikel van nieuwsuur was al te lezen dat er momenteel zo’n 160.000 jeugdwerklozen zijn. Als wij bij kunnen dragen om hen een voorsprong in de arbeidsmarkt te geven dan hebben we mijn inziens een goede bijdrage geleverd aan de stages.

En wat als deze student uiteindelijk niet bij ons in dienst treed, hebben we er dan teveel energie in gestoken? Absoluut niet, immers hebben we een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sector en iemand hopelijk een goede leerplek geboden.

En wie weet, misschien is het wel een klant van de toekomst.