VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
25 september 2013 - Frank Verhees

Mijn eerste weken bij Huybregts Systeembouw

15Welkom allemaal op mijn blog. Hier ga ik jullie op de hoogte houden van mijn bezigheden bij Huybregts Systeembouw en andere interessante onderwerpen. De komende maanden zal ik bij Huybregts Systeembouw mijn afstudeerproject gaan voltooien en hopelijk een bijdrage leveren aan het dagelijkse werk.

De eerste paar weken staan in het teken van het leren kennen van het bedrijf en een onderwerp vinden om op af te studeren. Hiervoor zit ik op de afdeling Engineering waar ik dingen op kan vangen over lopende projecten en mijn onderzoek kan starten.

Bij de oriënterende gesprekken die ik met het bedrijf gevoerd heb is het programma WoonConnect naar voren gekomen als iets dat een mooie kans biedt in de bouw en om me in te verdiepen.

Om een goed beeld te krijgen van WoonConnect ben ik me gaan verdiepen in het concept en de achterliggende onderwerpen. Zodoende kwam ik uit bij stukken over klantenkeuze, bouwconcepten en BIM.

Het eerste onderwerp dat van belang is wordt besproken in een rapport van RRBouw uit 2006 (nr. 126 Consumentgericht Bouwen) Dit gaat over bouwsystemen die inspelen op klantenwensen. Er wordt in dit rapport gesproken over de woningmarkt, die aan het veranderen is in een vragersmarkt. Om klanten tevreden te houden zal het bouwbedrijf in moeten spelen op de keuzevrijheid. Het blijkt echter dat veel bedrijven het moeilijk vinden om de juiste balans te vinden tussen keuzevrijheid en de beheersbaarheid van het bouwproces.

15.1Een manier om op deze veranderende markt in te spelen is het gebruik van bouwconcepten. Op de website vanConceptueel Bouwen wordt dit als volgt omschreven: “Bij Conceptueel Bouwen maakt de klant een keuze uit een aantal concepten. Deze zijn vooraf ontwikkeld door ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven of toeleveranciers. Afzonderlijk of (nog beter) in samenhang. Elk concept speelt in op de behoeften van een specifieke doelgroep. Daarna volgt maatwerk om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing volledig tegemoet komt aan de verwachtingen.” Bovendien gaat het bij Conceptueel Bouwen vooral ook over het proactief vermarkten van de ontwikkelde concepten.

Om tot een goed bouwconcept te komen moet er dus bij voorkeur samengewerkt worden tussen verschillende partijen in de bouw. Aangezien elke partij zijn eigen taal spreekt en gebruik maakt van zijn eigen type software levert dit nogal eens uitdagingen op. Om dit in goede banen te leiden is BIM bedacht. BIM staat voor Bouw Informatie Model en is de benaming voor alles wat komt kijken bij de samenwerking tussen partijen in de bouw. Het gaat niet alleen om de software die dit mogelijk maakt maar ook over de afspraken die nodig zijn over welke gegevens, wanneer, en in welke vorm gedeeld moeten worden.

15.2WoonConnect is een voorbeeld van software die het communiceren tussen bijvoorbeeld de koper van een woning en de ontwikkelaar van die woning mogelijk maakt. De klant kan hier opties afwegen en keuzes maken die direct door de ontwikkelaar meegenomen kunnen worden. Op de website vanWoonConnect wordt dit als volgt omschreven: “WoonConnect is een online applicatie waarmee consumenten/bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun woning eruit gaat zien. Bij elke wijziging kunnen de consequenties voor kosten/huur, energie en milieu direct worden getoond, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.”

Tot zover de introductie van WoonConnect en de achterliggende onderwerpen. Voor mijn afstudeerproject biedt WoonConnect een mooi onderwerp om me verder in te verdiepen en te onderzoeken waar optimalisatie bij Huybregts Systeembouw mogelijk is.