VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
16 februari 2016 - Maarten van Ham

Loterij is kloterij! Durven te kiezen in bouw en vastgoed

gambling.jpgMooie uitspraak blijft het. De lokale sigarenhandelaar wist het me 20 jaar geleden al te vertellen bij de aanschaf van mijn eerste staatslot. Tot op heden heeft hij nog gelijk gekregen ook. En het was de inspiratie voor een korte pitch welke ik afgelopen week mocht houden bij het Netwerk Conceptueel Bouwen. Een platform waar vragers en aanbieders uit de markt bij elkaar komen om kennis over het conceptuele bouwen met elkaar te delen.
 
Mijn boodschap tijdens deze korte pitch was tweeledig. Enerzijds vind ik dat wij als (ervaren) aanbieders moeten stoppen met het praten in producten maar moeten starten met luisteren wat voor de klant (-processen) belangrijk zijn. Achterliggende gedachte daarbij is dat juist die klant bepaalt hoe onze concepten eruit zullen gaan zien. Zit er onvoldoende flexibiliteit in je concept? Dan zal de klant het sowieso niet gaan omarmen. Ja, een concept heeft een hoge mate van standaardisatie maar onze ervaring heeft geleerd dat flexibiliteit noodzaak is omdat iedere klant zijn eigen saus wil kiezen.
 
123456Tweede deel van de boodschap ging dus over de eerder genoemde loterij. Nog te vaak komen wij het tegen dat opdrachtgevers (de vragende partijen) een “kwalitatieve” voorselectie op basis van een loterij houden. Blijft bizar. Wij willen graag toewerken naar duurzame relaties, dit sluit niet aan bij een loterij. Immers, je partner selecteer je ook niet door middel van een loting. (Ondanks dat het een lot uit de loterij kan blijken maar dat terzijde.) Ik denk daar vaak over na. Wat zijn nu de beweegredenen om een loterij te houden? Moet het alle schijn van enige belangenverstrengeling wegnemen? Ja, het is objectief, maar of uiteindelijk daarmede de beste partij voor het project wordt geselecteerd vraag ik me sterk af. Ik maakte hierin duidelijk dat selecties op meer manieren mogelijk zijn. Eén van de mogelijkheden hierin is het houden van een speeddate sessie welke ik eerder al eens beschreef.
 
Ik stel het me wel eens voor dat je een eigen huis wil laten ontwerpen. Je schrijft een oproep in de krant: elke architect die ooit een woonhuis heeft getekend mag meedoen. Laat een referentieplaatje zien en je zit in de hoed! De partij die uiteindelijk “gekozen:” wordt is toch statistisch (bijna) nooit de partij die je op basis van zijn/haar kwaliteit gekozen zou hebben?
Ik zie nu dat de typologie uitvragen weer enigszins veranderd. Het aantal design & build trajecten veranderd meer en meer in Engineer & Construct opdrachten (meer ontwerpvrijheid door klant) en het aantal tenders met niet gemaximeerde aantal inschrijvingen neemt gelukkig af. We deden daar overigens ook niet meer aan mee. Dat is dan ook de tip welke ik niet tijdens de pitch heb benoemd maar graag nog meegeef: durf te kiezen. Durf als opdrachtgever de beste partij voor het project te kiezen maar durf als aanbieder ook te kiezen welke opdrachtgevers bij jouw en vooral welke niet bij jouw organisatie passen. Daardoor kunnen we minder tenderen en meer actief ons inzetten voor kennisdeling bij onder andere het Netwerk Conceptueel Bouwen wat op langer termijn voor duurzamere relaties gaat zorgen dan een loterij.
Abonneer jezelf op onze artikelen