VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
JODU_0006_Cas_de_Haan_2016
6 juni 2018 - Maarten van Ham

Living Lab helpt in zoektocht naar NOM bestaande bouw

JODU_0006_Cas_de_Haan_2016Inmiddels beleef ik mijn laatste weken van mijn stage bij VB Groep, dit betekent dat mijn onderzoek zich in de afsluitende fase bevindt. Het laatste bezoek vond plaats op het hoofdkantoor van Caspar de Haan onderhoud en renovatie. Het onderwerp van het gesprek was wederom: duurzaamheid in je bedrijfsvoering en lidmaatschap The Natural Step. Caspar de Haan is een bedrijf wat stamt uit 1749 en het oudste nog bestaande bedrijf in Eindhoven. Directeur Cas de Haan is als ondernemer de 9e generatie in het bedrijf. Onder zijn bewind hebben zij hun aanbod vergroot door naast schilderwerk, ook renovaties, groot onderhoud, label B en NOM aan te bieden. Hierdoor zijn zij de laatste jaren gestaag gegroeid in, werknemers, vestigingen en omzet.

Wat bij Heezen BV ook het geval was, voltrok zich tevens bij Caspar de Haan. Voordat men lid was van The Natural Step gingen ze onbewust om met duurzaamheid en de daarbij horende producten. Familiebedrijven hebben van nature een connectie met de omgeving en de mensen om het bedrijf heen, maar als je niet weet wat de gevolgen zijn van bepaalde acties kun je ze ook niet verbeteren. Dit is sinds deelname The Natural Step beter verlopen.

Caspar de Haan is net zoals Heezen BV en VB Groep mede door opdrachtgevers en klanten uitgekomen bij de The Natural Step. Destijds zijn ze door Woonbedrijf op The Natural Step gewezen en de weging die daaraan hing in een grote tender. Ze zijn er sindsdien flink mee aan de slag gegaan waardoor deze en de daaropvolgende tender hen gegund werd. Caspar de Haan heeft twee projecten (224 en 449 woningen in Eindhoven) volgens The Natural Step gerealiseerd waarbij ze deze principes hebben vertaald in het plan van aanpak volgens de UAV/gc methodiek. Tijdens dat proces hebben ze o.a. onderzoek gedaan naar de toe te passen materialen (LCA’s, gezondheid en milieuverontreiniging), verschillende werkmethodes, sociale en logistieke oplossingen. Een groot nadeel van een projectmatige aanpak is dat nadat het project is opgeleverd, het renovatie team van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever uit elkaar gaat en aan nieuwe projecten beginnen (waar weer andere uitgangspunten gelden). Hierdoor konden zij de opgedane kennis en kunde niet borgen in hun bedrijf.

Hoe hebben zij dit opgelost? Caspar de Haan heeft uiteindelijk met The Natural Step een heidag georganiseerd waarbij ze de duurzaamheidsambities in hun visie en strategie hebben geïmplementeerd. Vervolgens zijn zij intern nagegaan of er collega’s zijn die hier actief aan mee willen werken. Vanuit dat uitgangspunt zijn er vervolgstappen gevormd en is The Natural Step vooral geïmplementeerd wanneer er project-overstijgend samengewerkt werd met de opdrachtgever. Caspar de Haan werkt momenteel met 13 corporaties project-overstijgend samen. Bij Woonbedrijf werken ze o.a. met 5 andere onderhoud & renovatie bedrijven project overstijgend. Deze samenwerking is een prachtige kapstok om TNS te implementeren op de werkvloer. Gemiddeld werken er vanuit de zes partijen het hele jaar door ca. 60 vakmensen met vaste teams in vaste districten. Dan kunnen ze ook voor een belangrijke impact zorgen en hun ambities vorm geven. Om dat te realiseren is een externe adviseur ingeschakeld die op de werkvloer mee kijkt wat er beter kan op het gebied van werkmethoden en productkeuze zoals soorten kit, verf en houtlijm. Bij dat proces wordt in kaart gebracht welke gevolgen een product voor de medewerkers en het milieu heeft.

Tijdens het gesprek merkte ik sterk dat Cas niet alleen om extrinsieke redenen met duurzaamheid bezig is maar het ook echt uit hem zelf komt. Niet alleen drukt dat zich uit in het doen en laten van Caspar de Haan, maar ook in zijn privéleven probeert hij duurzaamheid een plekje te geven. Het sociale aspect van duurzaamheid probeert Cas zoveel mogelijk zelf in te vullen. Denk hierbij aan coaching van medewerkers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, het begeleiden van stagiaires en het oprichten van een eigen vakschool.

Als reactie op de wet VET (voorgang energietransitie) en de hype die momenteel in Nederland heerst rondom “gasloos bouwen”, zijn zij momenteel druk bezig om een “NOM” concept (nul op de meter) voor de bestaande bouw te ontwikkelen. Hun doelstelling is om binnen een halfjaar het concept klaar te hebben waarmee ze een aanbod hebben voor de toekomstige vraag naar betaalbare, duurzame woningen. Uiteraard nemen ze hier ook het circulaire thema in mee. Hiervoor is de nodige kennis vergaard door de methode “Living Lab” te gebruiken. In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen hebben Kemkens Installatiebureau en Caspar de Haan een voormalig ontmoetingscentrum De Brink in Oss gerenoveerd naar 4 extreem energiezuinige woningen. Elke woning is voorzien van verschillende duurzame installaties. De woningen zijn sinds 1 maart 2018 bewoond en worden sindsdien continue gemonitord. Uit dit experiment kan men kennis vergaren en deze toepassen in de spannende maanden die eraan gaan komen.

Je kunt met zekerheid stellen dat Caspar de Haan bewuster is van de gevolgen die haar activiteiten met zich meebrengen. Goede dingen lukken nooit zonder tegenslag dus dit proces ook niet. Ze proberen alles wat in hun macht ligt te gebruiken voor dit hogere doel. Succes met het aangaan van deze uitdaging!

Tim

Deze blog werd geschreven door Tim Borrenbergs, stagiair Fontys Hogescholen Vastgoed & Makelaardij

Abonneer jezelf op onze artikelen