VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
6 december 2013 - Frank Verhees

Korte update: gesprekken met ketenpartners

Na enkele honderden kilometers rijden door Noord-Brabant heb ik inmiddels het grootste gedeelte van de gesprekken met ketenpartners achter de rug. Tijdens deze gesprekken heb ik in kaart gebracht welke stappen er door de ketenpartners doorlopen worden tijdens het gunningtraject en welke informatie hiervoor benodigd is.

24Daarnaast heb ik proberente achterhalen waar de ketenpartners knelpunten zien tijdens het proces en waar dus mogelijk optimalisatie plaats kan vinden. Hieronder wil ik kort even wat belangrijke opmerkingen behandelen die, voordat ik met mijn analyse begonnen ben, al naar voren zijn gekomen.

“In plaats van eens in de paar maanden krijgen we nu bijna elke week wel een opdracht binnen waar gevraagd wordt om te werken in een vorm van ketenintegratie”

Voor mijn afstuderen wordt er een onderwerp verwacht wat iets toe kan voegen aan de ontwikkeling van de bouw. Wanneer je dan van een partij die uit de bouwwereld komt te horen krijgt dat er een duidelijke omschakeling plaats aan het vinden is van traditioneel samenwerken naar ketenintegratie dan sterkt mij dat in mijn overtuiging dat ik iets aan het doen ben waar we met zijn allen iets aan hebben.

“De werkvoorbereider moet nog steeds zijn traditionele werk doen maar wordt tijdens de inschrijvingsfase meer een procesmanager”

Procesmanagement is een onderdeel van de afstudeerrichting Construction Technology. Op de website van deze Mastertrack kan men lezen dat er 4 thema’s zijn die een raakvlak hebben met Construction Technology, dit zijn:

-          Werkmethoden en uitvoeringstechnieken

-          Maatbeheersing

-          Proces en product

-          Informeren en simuleren

Procesmanagement valt onder het thema “Proces en product” en gaat bijvoorbeeld over de minder centrale positie van de architect en de grotere verantwoordelijkheid van de aannemer. Dit past goed bij het beeld dat ik heb van conceptueel bouwen en ketenintegratie.

“Eerlijkheid en openheid zijn voorwaarden voor een succesvol project met ketenintegratie”

Gelukkig kwamen de bovengenoemde termen vaak terug tijdens de gesprekken met de ketenpartners. In de literatuur die ik gelezen heb als voorbereiding op mijn participerend observeren en gesprekken met ketenpartners kwamen deze termen ook veelvuldig naar voren als voorwaarden voor een succesvolle ketensamenwerking.

Na de laatste gesprekken zal er een analyse gemaakt worden en ligt de basis voor mijn afstuderen vast. Iedereen die ik tot nu toe gesproken heb heeft al aangeboden daar graag bij te helpen dus hopelijk gaat de volgende fase van mijn afstuderen net zo voortvarend als het tot nu toe gaat.