VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
Ginette Seelen
17 januari 2019 - Angelique Simons

“Je hebt elkaar nodig om stappen te kunnen maken”

MVO is binnen VB Groep een even belangrijk als vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat is nu eenmaal de aard van een familiebedrijf. Je wilt de wereld een stukje mooier en beter nalaten aan de volgende generaties. We onderzoeken, verzamelen kennis, experimenteren, innoveren om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werk te gaan. Verspreid door de hele organisatie. Wat nu als we al die inspanningen eens zouden bundelen en alle kennis en ideeën zouden samenbrengen? Dán maak je pas stappen! Vanuit die gedachte werd vorig jaar september de nieuwe functie van MVO manager in het leven geroepen. Met veel enthousiasme ingevuld door Ginette Seelen.

Ginette SeelenGinette komt uit de wereld van kwaliteits- en veiligheidsmanagement en werkte onder meer bij een ingenieursbureau en Eneco. En ook bij KIWA, van waaruit ze als auditor VB Groep leerde kennen. “Tijdens mijn audits constateerde ik dat de groep oprecht ambitieus is als het gaat om kwaliteit en veiligheid, dat er veel plannen worden gemaakt en acties worden ondernomen. Maar ook dat het rendement van al die inspanningen beter kon. Ik heb toen aangeboden om de organisatie daar vanuit mijn kennis en ervaring mee te helpen. Samen met de KAM coördinator. Aan mij als MVO manager de taak om informatie – uit de groep en daarbuiten – te verzamelen en zo te ontsluiten dat die organisatiebreed ter beschikking komt.”

 

The Natural Step

MVO gaat voor VB Groep verder dan ‘milieu’ en ‘groen’. De organisatie laat zich bij haar duurzaamheidsinspanningen leiden door de principes van The Natural Step. Ginette: “Op basis daarvan zijn zes gebieden geïdentificeerd waarop wij invloed kunnen en willen uitoefenen. Duurzame samenwerking; intern, maar ook richting opdrachtgevers en opdrachtnemers. Duurzame materiaalkeuze; inclusief verantwoorde afvalbeheersing. Energie; waar betrekken wij die van en hoe zit het met onze eigen energiehuishouding? Transport; hoe kunnen we het aantal transportbewegingen beperken en de impact daarvan minimaliseren? Product; hierbij gaat het om zaken als ontwerp, constructies, installaties en circulariteit. En tot slot natuur; hoe kunnen we natuur die moet wijken door te bouwen, zo goed mogelijk compenseren? Dit zijn de zes pijlers waarop het MVO-huis van VB Groep rust.”

 

In de voorhoede

Aan de nieuwe MVO manager de uitdaging om inspanningen op deze zes gebieden te stimuleren, faciliteren en coördineren. “We denken bijvoorbeeld aan oprichting van een materialenteam, met specialisten die de bruikbaarheid van nieuwe materialen en installaties bestuderen. Bouwen met ‘lego-blokken’ bijvoorbeeld. Dat gaat aanzienlijk sneller en je kunt er ook minder gekwalificeerde mensen voor inzetten. Maar werkt het ook op termijn? Dat willen we eerst goed bestuderen. VB Groep is absoluut een innovatief en geëngageerd bedrijf, maar wil niet voor de troepen uit marcheren. Het wil geen onnodige risico’s lopen; de bedrijfscontinuïteit gaat voor alles. Maar dat de groep in de voorhoede opereert, is duidelijk. Zo zijn op dit moment twee afstudeerders bezig met een onderzoek hoe we bij renovatieprojecten circulaire oplossingen kunnen aandragen. Bezien vanuit zowel de aannemers- als opdrachtgeverszijde.”

 

Veiligheid

Een ander punt dat nadrukkelijk aandacht krijgt, is veiligheid op de bouw. MVO is immers ook verantwoord omgaan met je personeel. “We willen het aantal ongevallen uiteraard tot een minimum beperken. Daarbij vinden wij dat onze verantwoordelijkheid óók ligt bij de partijen waarmee we samenwerken. Daarom ondersteunen we ook onze onderaannemers om de veiligheid van hun medewerkers te garanderen.”

 

 “Wellicht kunnen wij het duurzame geweten van opdrachtgevers zijn”

 

Partnergesprekken

In de eerste maanden in haar nieuwe functie is Ginette samen met wisselende collega’s gestart met het voeren van ‘partnergesprekken’. Sessies met leveranciers, opdrachtgevers en opdrachtnemers om duurzaamheidsinitiatieven te delen. “Wat doen wij op het gebied van MVO, wat doen jullie? Waar liggen onze gezamenlijke ambities en hoe kunnen we daar samen invulling aan geven? Kunnen wij wellicht het ‘geweten’ van opdrachtgevers zijn en alternatieven aandragen wanneer bepaalde projectkeuzes niet stroken met hun geformuleerde duurzaamheidsambities? Die gesprekken gaan dit jaar door, maar we kunnen nu al concluderen dat er oprecht bereidheid bestaat om samen te werken en kennis en best practices uit te wisselen. Iedereen wil vooruit en ziet in dat je elkaar daarvoor nodig hebt.”

 

Duurzaamheidspact

Om versneld stappen te kunnen maken, hebben gemeente en woningcorporaties in Eindhoven afgelopen jaar een Duurzaamheidspact getekend. VB Groep neemt - als partner van enkele corporaties – deel aan een van de challenges die door het pact werden uitgeschreven. “Een van de ambities vanuit dat pact is om alle sociale huurwoningen in Eindhoven binnen drie jaar van het koken op aardgas af te krijgen,” besluit Ginette. “Dat is weliswaar maar een klein deel van het totale gasverbruik, maar ‘koken’ spreekt bewoners veel meer aan dan ‘verwarmen’. Daar merken ze direct iets van, daar moeten ze hun handelen op aanpassen. Voor dit project werken we samen met een installateur die de meterkasten aanpast, een keukenleverancier en een fabrikant van kookapparatuur. 17 januari pitchen we ons idee. Wie weet zitten wij wel in het winnende team. Veel belangrijker echter is dat we met deze challenge ons netwerk hebben uitgebreid, kennis hebben uitgewisseld en hebben geëxperimenteerd met nieuwe partners. Dat is de samenwerking die nodig is. Want ook MVO-resultaat komt samen!”