VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
24 juli 2015 - Maarten van Ham

Innovatiekracht vs Hindermacht, in gesprek met Yves de Boer

jle_pnbyvesdeboer2672_1_Op dinsdag 23 juni jl. vond bij het ‘techniekHuys in Veldhoven de Innovatie
discussiebijeenkomst plaats voor gemeenten, bouw- en infra bedrijven,
woningcorporaties, adviesbureaus en architecten. De afdeling Bouwend Zuidoost-Brabant van Bouwend Nederland was initiatiefnemer. Gespreksleider deze middag was Yves de Boer.

Mooie reden om aansluitend in een gesprek met De Boer (oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) op zoek te gaan naar zijn visie omtrent innovatie. Meer specifiek, in hoeverre heeft bestuur invloed op de mogelijkheid tot innoveren? De Boer was als oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

In hoeverre denkt u dat innovatie ingegeven wordt door de crisis?

Innovatie is van alle tijden, anders hadden we nu nog rondgereden met de stoommobiel. De crisis werkt vaak wel als een katalysator op het innovatieproces van twee gezichtspunten. Ten eerste als in een sector het verdienmodel verdampt zal de ondernemer nieuwe manieren zoeken om zijn balans te verbeteren. Eigenlijk is dit geen echte innovatie. Het tweede perspectief is veel interessanter. Ondernemers die hun dienst of product doorontwikkelen of de markt op een totaal andere manier gaan benaderen is de vorm van innovatie die een sector echt verder helpt.

Verwacht u bij een aantrekkende markt dat innovaties door bedrijven afnemen?

Neen, zeker op dit moment zien we dat innovatie in het bedrijfsleven een nieuw mantra is geworden voor de ondernemer. We zien de samenleving in een hoog tempo veranderen en dat eist een verhoogde alertheid van de ondernemers. Ook de overheid stimuleert het innovatieproces daar waar mogelijk. Het is de nieuwe (noodzakelijk geworden) spanning in de driehoek consument, bedrijfsleven, overheid. Ik durf zelfs te stellen dat oude rolpatronen in die driehoek niet vanzelfsprekend meer zullen zijn. Een voorbeeld is het fenomeen van 3D-printing. Software die de printopdracht aanstuurt is shareware en de consument wordt langzamerhand zijn eigen producent.

U sprak tijdens de discussiebijeenkomst over innovatiekracht vs hindermacht.
Branchegenoten gaven hierbij aan dat ze met regelmaat bestuurlijk een remmende werking ervaren. Hoe kan deze remming worden weggenomen?

Overheden moeten voorkomen met fiscale en juridische regeldruk een hindermacht te zijn voor het bedrijfsleven. Maar deze medaille heeft ook een keerzijde. Ondernemers vinden dat op het moment dat ze gehinderd worden door externe omstandigheden, de overheid moet ingrijpen en regels moet stellen om ongehinderd te kunnen werken. Ik zou bedrijvig Nederland weer willen uitnodigen om met de overheden in gesprek te gaan om sámen te bezien hoe hindermacht kan worden omgezet in ontwikkelkracht.

Wat zijn volgens u kritische succesfactoren om innovatie te stimuleren vanuit bestuurlijk perspectief?

Gretige ondernemers die met de overheid in gesprek willen. Aan de andere kant overheden die bereid zijn binnen vooraf bepaalde marges met ondernemers te experimenteren. Oefenen met wet- en regelgeving in living labs. Het mooiste is natuurlijk als de overheid een financieel steentje kan bijdragen aan de innovaties zoals de provincie Noord-Brabant haar innovatiefonds kent.

Hoe kunnen marktpartijen bijdragen om het voor bestuur makkelijker te maken te faciliteren in de mogelijkheden tot innovatie?

De overheden zoeken met de samenleving steeds nieuwe wegen om verder te komen. Vertrouwen in elkaar is volgens mij de sleutel. Een heel mooi voorbeeld is een drone die een geodeet ondersteunt bij landmeetkunde. Dit wordt nu al gebruikt in de civiele techniek.

Welke innovaties binnen de bouwkolom spreken u aan?

3D-printing (Canalhouse Amsterdam), smart ontwerpen van bouwprocessen op maat

Welke innovaties buiten de bouwkolom spreken u aan?

De woonzorgconcepten

Op welke manier denkt u dat kennisdeling omtrent innovaties het beste tot zijn recht komen?

Informele bijeenkomsten met gerichte gespreksthema’s, maar wel “down to earth”
“onze” middag was een mooi voorbeeld, maar sluit andere werkmodellen niet uit natuurlijk.

 

Abonneer jezelf op onze artikelen

 

Dit interview verscheen eerder op Bouwkennisblog