VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
29 september 2020 - marketing VB Groep

5 lessons learned in zorgvastgoed

Zorg en (dubbele) vergrijzing zijn actuele thema’s in de maatschappij. Een belangrijk deel van de woning behoevende, zijn ook zorgbehoevend. Hoe je moet ontwikkelen en bouwen voor de zorg kun je echter niet uit een boekje leren. Je hebt het evenmin over een trucje dat je zomaar even doet. Tijdens het ontwikkelen en bouwen in de afgelopen jaren voor en met de zorg hebben we geleerd wat noodzakelijk en belangrijk is. En hoe we van betekenis blijven voor de zorg van morgen. Dat delen we graag omdat resultaat alleen samen komt.

De zorgsector is enorm in ontwikkeling. Waar een zorgproject circa 15 jaar geleden nog vrij standaard als afzonderlijke projecten aangepakt kon worden, maakt het nu meer en meer deel uit van de maatschappij. Bouwen voor de toekomst betekent wonen, leven en zorgen als één geheel bezien. Ook de alternatieve aanwendbaarheid van vastgoed is hierin heel belangrijk. Door snelle ontwikkelingen is de behoefte over 10 of 20 jaar niet meer dezelfde als die van vandaag. De snelheid van maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, inclusieve samenleving), toenemende technische innovatie en duurzaamheidsinzichten veranderen in rap tempo de hierbij behorende vastgoed behoeftes. En door de toenemende burgerbetrokkenheid is ontwikkelen en bouwen voor de zorg van morgen geen eenvoudige opgave.

Ook wij leren nog dagelijks tijdens het ontwikkelen en bouwen voor de zorg van de dingen die zich vandaag voordoen, zodat we het morgen anders doen.

 

LESSONS LEARNED

 

  1. Optimale huiselijkheid en privacy

Maak niet langs de gebruikelijke weg een vlekken en wandenplan op basis van een programma van eisen, maar gebruik legoblokjes. De legoblokjes gaven bijvoorbeeld inzicht dat we kleinschalige woongroepen van 4 tot 6 mensen konden huisvesten in 4 losse woningen die met een verbindingsblok met elkaar verbonden zijn, waardoor als bovenaanzicht de letter H ontstond. Door in dit verbindingsblok juist de gezamenlijke faciliteiten die niet in een woonhuis thuis horen te plaatsen, konden de woningen zoveel als mogelijk de beleving van een gewoon huis benaderen. Denk bijvoorbeeld aan vuil en schoon goederensluis, kantoor, schoonmaakkast e.d. Leveranciers van maaltijden, linnengoed e.d. hoeven dan niet zomaar door de woning te lopen. Hierdoor ontstaan woningen met optimale huiselijkheid en privacy. Gedurende corona bleek deze indeling de perfecte mogelijkheid tot compartimentering te bieden. Door in een later stadium op ware grote een kamer als proefopstelling te laten beleven, is het ontwerp nog aangepast. Dit voorkomt later in het proces veel onvrede, aanpassingen en kosten.

H vorm zorgvastgoed 2

 

  1. Stimuleer welbevinden

Bouw de terreinindeling zo op dat de zorgwoningen verspreid in het hele plan liggen en de woningen een eigen sfeer uitstralen (hofjes stijl, boerderij stijl). Creëer diversiteit en eenheid door hier straten met marktwoningen aan toe te voegen. Geef de woningen de uitstraling van een gewoon huis / appartement waardoor ze opgaan in de wijk. En bouw voldoende ruimte in, in het openbaar gebied tussen zorgwoningen en marktwoningen voor ontmoeten én vooral ook voor privacy. Dit betekent wel in elkaars nabijheid, maar geef elkaar de ruimte. Mensen zijn van nature groepsdieren, we willen graag ergens bij horen. Het beleven van een gewoon dagelijks dorpsleven om je heen draagt bij aan een gevoel ergens onderdeel van uit te maken, wat op haar beurt weer bijdraagt aan ons welzijn. In de zorgsector is dit welbevinden essentieel.

groen en rood 3      groen en rood 4

 

  1. Doe het samen

Een belangrijk aandachtspunt bij zorg is dat er vrijwel altijd gebouwd moet worden terwijl er ook zorg verleend wordt en er gewoond wordt. Oftewel: bouwen met de winkel open. Dit vraagt veel van fasering, planning, bouwverkeer, communicatie en infrastructuur. Dit kan alleen als er een goede verbinding is tussen de zorgpartij en de bouwer. Vanaf de tot stand koming van de ontwikkeling aan de voorkant tot het betrekken van onderaannemers en woningcoöperaties; alles moet aansluiten op het zorgproces en de zorgbehoevende bewoner en familie. Zeker wanneer het gaat om een totale omvorming van een woonomgeving (zoals bij een instellingsterrein) vraagt dit een lange adem. Dit kan alleen wanneer je een partnerschap aangaat, waarin oog is voor elkaars belangen, en vertrouwen, geven en nemen en verbondenheid de basis vormen. Dit vraagt veel en goede afstemming en communicatie met alle betrokken stakeholders. Bouwen is emotie!

 

  1. Kijk door de bril van de bewoner

Veiligheid vinden we van groot belang in de bouw, maar dit weegt nog zwaarder wanneer je bouwt voor een bijzondere doelgroep. Door ons tijdens de ontwikkelfase al te verdiepen in het leven van de toekomstige gebruikers voelen we veel meer het belang hiervan. Als in het voortraject al duidelijk wordt dat de toekomstige gebruiker door een handicap maar een ontwikkel niveau van een kleuter heeft, moet je nagaan wat een kleuter zou kunnen doen als hij een berg zand of een graafmachine ziet. Naast een gesloten bouwterrein, is een afzonderlijke bouwverkeerroute dan van groot belang. Maar ook de te realiseren terreininrichting, infrastructuur en de woning zelf kan bijdragen aan veiligheid. Bijvoorbeeld: smalle wegen, wat verkeer afremt en vermijden van doodlopende wegen, wat achteruit draaien van auto’s op de weg voorkomt. Woningen met veel ramen naar de straatzijde brengen grotere beleving van de omgeving. Dit kan ook door een afzonderlijk wandelpad te maken, dat verschillende voorzieningen verbindt en een laagdrempelige ontmoetingskans vergroot. Zo dragen we als ontwikkelaar op de tekentafel al bij aan het vergroten van de levendigheid en het welzijn.

groen en rood 2

  1. Balans voor groen en historie

Groen en Rood zijn twee werelden die we niet los van elkaar kunnen zien. In de eerste plaats is het beschermen van bestaand waardevol groen van grote meerwaarde voor de kwaliteit van de ontwikkeling. Achter een bureau is een 50 jaar oude eik nogal makkelijk geschrapt. Terwijl een ontwerp aanpassing de oplossing zou kunnen zijn. Ook verplaatsen van waardevol groen is bij sommige bomen een prima oplossing. Door het ontwerp en de positionering van de bouw af te stemmen op het omliggende landschap kan vanuit duurzaamheidsoogpunt (SDG’s) veel gewonnen worden. Ecologie en maatschappelijke integratie worden zo versterkt. Door de woning en het landschap te verbinden, wordt het landschap versterkt, laagdrempelig ontmoeten gefaciliteerd en welzijn vergroot.

SFPh17062015341

Een extra dimensie die hier nog aan toe te voegen is, is het belang van de historie van een te ontwikkelen locatie. Door bewustzijn van de wortels van een plek, kan waarde aan de identiteit en de beleving worden toegevoegd, en respect worden getoond naar de generaties voor ons. 

 

Door wonen, leven en zorgen samen te laten komen, leveren we zo een bijdrage aan een meer verbonden samenleving. Resultaat komt samen.