VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
21 februari 2020 - marketing VB Groep

Heldere richtlijnen herontwikkeling kloosters

 

Iris startte zo’n anderhalf jaar geleden als werkstudente bij CRA Vastgoed naast haar studie bouwkunde aan de Avans hogeschool. Het afgelopen half jaar heeft zij op verzoek van CRA Vastgoed onderzoek gedaan naar de geleerde lessen uit de praktijk op het gebied van de herontwikkeling van kloosters. Daaruit zijn 8 heldere richtlijnen voortgekomen voor het gehele proces van een herontwikkeling.

 

iris 1“Dat dit onderzoek, ter afsluiting van mijn hbo-opleiding, over oude gebouwen zou gaan, was geen verassing. Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door oude gebouwen. Ik bezocht het liefst iedere vakantie kastelen in de Belgische Ardennen. Met veel plezier heb ik aan dit onderzoek gewerkt en mijn interesse voor het bestaande vastgoed is alleen maar meer geworden.”

Verschillende bronnen tonen aan dat in de zuidelijke provincies van Nederland binnen nu en 10 jaar een groot aantal kloosters leeg komen te staan. Voor de vastgoedbranche zitten er kansen maar ook vooral veel uitdagingen in het herontwikkelen van kloosters.

“Ik heb de kansen en risico’s van het herontwikkelen van een klooster in kaart gebracht en onderzocht wat de succes- en faalfactoren kunnen zijn voor transformaties van voormalige kloostercomplexen. Daarvoor is desk- en fieldresearch ingezet. De fieldresearch maakt het onderzoek bijzonder omdat er in totaal 24 interviews zijn afgenomen met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van de herontwikkeling van kloosters. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de desk- en fieldresearch omgezet in richtlijnen voor het gehele proces van een herontwikkeling.”

 

8 richtlijnen

 1. Zorg dat de businesscase haalbaar is
 2. Stel een goed bouwteam samen
 3. Houd rekening met de monumentale waarde van het pand
 4. Wees voorbereid op onvoorziene zaken
 5. Creëer draagvlak bij alle stakeholders
 6. Breng de eindgebruiker zo snel mogelijk in beeld
 7. Ben bekend met de voor- en nadelen van de locatie van het klooster
 8. Laat de architect zijn creativiteit uiten

 

Praktijktoets

De herontwikkeling van het Clarissenklooster in Eindhoven (een ontwikkeling van CRA Vastgoed) is getoetst aan deze richtlijnen. Aan de hand van deze toetsing is het volgende advies gegeven.

 • Sloop overbodige zaken op voorhand uit het pand
 • Maak een Pointcloud van het interieur en het exterieur van het klooster - Kijk naar de wensen van de toekomstige gebruiker: in dit geval de hotelgast
 • Houd rekening met de toekomstbestendigheid van het klooster
 • Houd rekening met plekken in het klooster waar mensen liever niet verblijven

Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of de richtlijnen voor meerdere herontwikkelingen geschikt zijn en of de richtlijnen daadwerkelijk zorgen voor een succes. Ook zal er verder onderzoek gedaan moeten worden naar financiële constructies om de herontwikkeling van een klooster haalbaar te kunnen maken.

iris 2“Uiteindelijk heb ik het onderzoek met een 8,6 mogen afsluiten en mag ik mijzelf nu ingenieur noemen. Mijn interesse voor projectontwikkeling is nog meer gegroeid. Daarom heb ik besloten om over een half jaar te starten met de master Urban systems and Real Estate aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Tot die tijd blijf ik binnen de VB Groep werkzaam om de vastgoedwereld verder te ontdekken.”