VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
14 februari 2014 - Frank Verhees

De Olympische droom: Heersen op het gebied van ketenintegratie!

Drie Nederlandse mannen op het podium bij de 500 meter langebaanschaatsen op de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji, wie had dat een paar jaar terug kunnen denken? Hoewel het van tevoren als een mogelijkheid gezien werd is de heerschappij op deze afstand toch een behoorlijke verassing. Het verschil met vier jaar geleden is enorm, twee van de medaillewinnaars van nu hadden toen een bijrol met een zesde en een elfde plaats en de nieuwe Olympisch kampioen nam toen niet eens deel aan de Spelen. De twee Japanners en de Koreaan die in 2010 het podium bezetten zijn hierdoor teruggewezen naar plaats vier,vijf en zes.

Het is dus mogelijk om in een tijdsbestek van vier jaar een flinke sprong te maken, in een sport waar Nederland op de Olympische Spelen geen rol van betekenis speelde. Het moet dus zeker mogelijk zijn om in een sport waar we wel groot in zijn en veel verstand van hebben ook een flinke sprong vooruit te maken als we daar vol voor gaan. Ik doel hierbij op kennis over ketenintegratie in de bouw.

Voorbijstreven

Wat direct duidelijk werd tijdens mijn afstudeeronderzoek is dat er niet veel informatie over ketenintegratie in de bouw beschikbaar is in Nederlandstalige literatuur, vandaar dat ik ben gaan zoeken op combinaties van termen als “Supply”, “Chain”, “Partners”, “Integration” en “Construction”. Opmerkelijk genoeg is een groot gedeelte van deze papers geschreven door personen met een Aziatische achtergrond.

Als we kijken naar literatuur over dit onderwerp dat wel in het Nederlands gepubliceerd is blijft het beperkt tot enkele alinea’s in verschillende publicaties en een proefschrift, ook nog deels in het Engels. De meeste informatie over dit onderwerp binnen de bouw is terug te vinden op websites van organisaties als conceptueel bouwen en succesvol bouwen. Daar worden verschillende definities gegeven en worden personen en bedrijven aan het woord gelaten over hoe zij ketenintegratie in de bouwwereld zie.

Het lijkt er dus op dat de Aziatische bouwwereld een voorsprong heeft qua kennis op het gebied van ketenintegratie in de bouw. Toch zijn er in Nederland wel pogingen om meer bekendheid te geven aan conceptueel bouwen en ketenintegratie. Zelf ben ik benaderd voor een bijeenkomst die komende week wordt gehouden, georganiseerd door het netwerk conceptueel bouwen. Tijdens dKetenpartnerseze bijeenkomst wordt geprobeerd te achterhalen hoe jongeren beter geïnformeerd kunnen worden over het thema conceptueel bouwen en bijbehorende onderwerpen. In een eerder blog heb ik al geschreven dat er tijdens mijn studie geen aandacht was voor deze onderwerpen dus dat heb ik al meegegeven aan de organisator van de bijeenkomst als mogelijke gemiste kans.

Hoe de inhaalslag gerealiseerd moet worden is moeilijk in te schatten, maar laten we hopen dat we over vier jaar kunnen concluderen dat we op het gebied van ketenintegratie in de bouw de Aziaten voorbij zijn gestreefd. Net zoals de mannen dat hebben gedaan bij de 500 meter langebaanschaatsen. Daar wil ik tijdens mijn afstudeeronderzoek alvast een begin mee maken.

Bron afbeelding: Nu Sport