VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
21 april 2015 - Maarten van Ham

Apps op de bouwplaats, heeft dat toegevoegde waarde?

89_woningen_TilburgVandaag sprak ik met collega Harm van den Oetelaar. Harm is werkvoorbereider en inmiddels een van onze specialisten op het gebied van digitale gegevensoverdracht binnen projecten. Ik vraag Harm naar zijn ervaring met de inzet van een iPad met de app Snag-R bij de renovatie van 89 woningen in Tilburg.

Harm, werken met apps op een iPad op de bouw is dat echt nodig?

“Nou nodig misschien nog niet direct, maar het biedt wel erg veel voordelen. Als het op een goede manier wordt ingezet, bij de juiste projecten kan het erg veel toegevoegde waarde hebben.”

Waarvoor gebruiken we de iPad bij dit renovatieproject?

“We gebruiken de iPad bij dit project voor de inzet van een app: Snag-R. Snag-R is een applicatie op de iPad waarmee buiten op de bouwplaats onder andere opnames en opleveringen doen. We hebben een gehele wijk ingeladen waarbij op een iPad alle afzonderlijke woningen kunnen worden bekeken. Naast de Snag-R app zijn er nog veel verschillenden apps. Reden om nu bij dit project specifiek voor deze te kiezen is het feit dat we met formulieren binnen de applicatie kunnen werken. Bij andere projecten maken we gebruik van andere apps en functionaliteiten. Onder andere voor visual tours van onze conceptwoningen of 3D visualisaties.”

Maar wat betekent dit nu project specifiek?

Huurders_keuzelijst“Per huisnummer zijn de tekeningen opgeslagen in het systeem. Alle plattegronden kunnen worden ingeladen in de iPad. Daarnaast kunnen er opnames en opleveringen ook aan de gegevens in Snag-R worden gedaan. Dus mocht er bij de oplevering een fout worden geconstateerd dan kan dit via de iPad op tekening worden aangegeven, eventueel met een foto. Van hieruit kunnen ook partijen worden aangestuurd. Dus stel het stukadoorswerk is beschadigd dan kan hiervan een foto worden gemaakt, de plek op tekening worden aangewezen en de stukadoor worden aangestuurd om dit te herstellen. Het is op deze manier ook mogelijk om dus te borgen dat alle openstaande restpunten afgewerkt worden zonder dat hier opleverlijsten per woning voor noodzakelijk zijn.”

Wat betekent dit voor de uitvoering?

“Het grote voordeel van dit programma is namelijk dat formulieren ook kunnen worden ingeladen welke werkt als output voor werkvoorbereiding en leveranciers. Je kunt hierbij denken aan sleutelverklaringen of opnameformulieren. Als je deze keuzeformulieren opent krijgen we de uitdraaien zoals we deze altijd al in onze organisatie kende alleen dan digitaal. Dit betekent dat er bij de uitvoerders direct veel herkenning is en het is zo opgezet dat iedereen er buiten direct mee moet kunnen werken. Groot voordeel is dat we alle formulieren welke we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld nog steeds kunnen gebruiken, alleen nu op een digitale manier. Op deze formulieren wordt aangegeven welke gedeelten van het formulier moeten worden ingevuld. De uitvoerder heeft hiermee voor 89 woningen alle gegevens direct bij en binnen handbereik. Dus stel hij loopt door de wijk dan kan hij te allen tijde de gegevens per woning oproepen, zien wat de keuzes van die betreffende woning zijn, zien wat de actuele status van die woning is, kijken of er nog restpunten openstaan, heel erg makkelijk allemaal.”

Wat zijn de voordelen voor onze klanten?

“Als je bij een bewoner binnenkomt kun je naast tekst ook visualiseringen laten zien. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan keuze-opties voor huurders. Stel een huurder kan kiezen uit verschillende frontjes van een keuken, dan kan zijn keuze direct in de iPad opgeroepen worden, en deze worden bevestigd. De huurder tekent op de iPad voor zijn keuzes. Zodra een uitvoerder de gegevens van de opnames heeft gesynchroniseerd dan ziet de werkvoorbereider wat de keuzes voor die specifieke woning zijn geworden. Op basis hiervan kunnen kan leveranciers worden aangestuurd. Als je van de huurder een emailadres hebt dan kunt je hem/haar directe een bevestiging sturen van de gemaakte keuzes. Op deze manier voorkom je een hoop administratieve last aan de achterkant en blijft de huurder meteen geïnformeerd. Je helpt hiermee in dit geval ook de woningcorporatie.”

Heeft het verder nog voordelen?

“De inrichting van een project is altijd uniek. Dit betekent dat je meer werk aan de voorkant hebt om ervoor te zorgen dat je project aan  de voorkant goed is ingeladen en is geprogrammeerd. Maar het heeft aan de achterkant veel voordelen. Zo heb je minder administratieve last op het moment dat het werk loopt. Het systeem kan zo worden ingericht dat je niet verder kunt op het moment dat je bepaalde stappen niet op de iPad hebt ingevuld. Hiermee wordt de kans op fouten kleiner. Verder blijft de huurder direct geïnformeerd en is er geen discussie over de gemaakte keuzes door de huurders.
Het is feitelijk zo dat een stuk van de communicatie welke vroeger vaak door de woningcorporatie gebeurde nu door ons gebeurd. Onze klanten worden hiermee dus geholpen. Ondanks dat ieder project specifiek is werken we toe naar een basis onderlegger die we steeds opnieuw kunnen gebruiken, verder verbeteren en per project aanpassen.” 

Zijn er ook nadelen?

“Je moet het systeem aan de voorkant goed inrichten, dit kost tijd. Verder is het zo dat de gegevens welke bij opnames en opleveringen in het systeem worden geladen geen vergaarbak moet worden van data waar niets mee wordt gedaan. Het is dus van belang dat er altijd taken worden toegekend aan de acties die in het systeem belanden.
Verder is het zo dat dit een nieuw systeem is naast andere systemen die we al gebruiken. We moeten er wel bewust over nadenken dat de partijen waarmee we samenwerken wel in ons tempo meekunnen. Dat bepaald namelijk of de toepassing toegevoegde waarde heeft en het succesvol zal zijn.”

Wat zijn de toekomstige mogelijkheden?

“Wat we zien is dat de borging van kwaliteit steeds belangrijker wordt. Zo zouden we in de toekomst veel makkelijker ook onze bestaande keuringsplannen ook kunnen inladen in dit systeem. Hiermee kunnen dan niet alleen de keuringsformulieren worden ingevuld, maar ook foto’s van deze keuringen worden gemaakt. Hierbij kunnen de formulieren worden vastgelegd om toe te werken naar een AS-build gebouwenboek. Als je dan praat over validatie- en verificatie dan kun je veel borgen. Uiteindelijk betekent dit dat je richting een klant kunt aantonen dat je niet alleen beschikt over de juiste processen om je kwaliteit aan te tonen, maar dat je het ook écht laat zien. Dit is op korte termijn misschien nog onderscheidend maar zal in de nabije toekomst echt voor veel partijen noodzaak zijn om hun kwaliteit aan te tonen. Verder blijven we kijken naar de verschillende mogelijkheden binnen de projecten maar altijd vanuit toegevoegde waarden, voor onze processen, of die van onze klanten.” 

 

 Abonneer jezelf op onze artikelen

 

Enkele andere mogelijkheden waar de iPad al voor wordt ingezet: 

Visual tour bij HSC Gezinswoning

Visual tour van de HSC Gezinswoning

Wijkoverzicht HSC Gezinswoningen

Roto views en 3D wijkoverzichten van onder andere de HSC conceptwoningen

Augmented reality van de HSC concepten

Augmented reality van de HSC Gezinswoning

 

Abonneer jezelf op onze artikelen