VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
23 februari 2017 - Maarten van Ham

#DuurzameZoektocht: Bedrijven afwachtend met innovatieve initiatieven duurzaamheid

 

Veel bedrijven worstelen met duurzaamheid. Om hier meer inzicht in te krijgen ga ik in gesprek met partners, relaties, bedrijven om ons heen om hun visie op het gebied van duurzaamheid te vragen. Vandaag in gesprek met Cees van Ewijk, Lead Auditor bij het Nederlands Certificatie Instituut.

“Ik merk dat bedrijven een afwachtende houding hebben en weinig innovatieve houding hebben om op een vernieuwende manier proactief met duurzaamheid bezig te zijn.” Zo, het gesprek met Cees van Ewijk, lead auditor bij het NCI (Nederlands Certificatie Instituut) is begonnen.

“Kijkend naar de ISO14001 norm in relatie tot alle andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid in Nederland of het nu gaat om BREEAM-projecten of anderszins merk ik dat bedrijven worstelen om hier mee om te gaan. Te vaak merk ik dat bedrijven zelf geen visie hebben. Ze zijn vaak volgzaam. Opdrachtgevers bepalen de koers van de organisaties. Dit remt innovaties op het gebied van duurzaamheid.”

“Het valt me op dat slechts weinig organisaties bijvoorbeeld kijken naar hoe uitkomende materialen duurzaam in andere projecten als grondstof kunnen worden ingezet. Vaak wordt hier wel over gesproken, ik kom het alleen nog maar zelden tegen. Het is mooi als bedrijven los van de eisen en wensen van de klant een proactieve houding hebben om duurzaamheid te integreren binnen de bedrijfsprocessen.”

“De ISO14001 normering is mijn inziens houdbaar in de toekomst. In 2015 heeft er al een aanpassing plaatsgevonden. Evenals de ISO9001 norm. Beide hebben nu als het ware een eenduidige methodiek, zeg maar kapstok, waaraan norm-specifieke eisen kunnen worden opgehangen. Wat ik wel verwacht is dat er in de nabije toekomst een proactievere houding van bedrijven vereist zal worden ten aanzien van deze normeringen. Voorbeeld is dat er nu wel gesproken wordt over levenscyclus perspectieven maar dat dit te weinig proactief in de gehele keten gebeurt, dit gaat zeker veranderen. Er worden immers inspanningsverplichtingen van bedrijven gevraagd. Hier zal nadrukkelijker op ge-audit worden.”

connect-20333_960_720

“Bedrijven kunnen zich op dit vlak nu al onderscheiden doordat zij met partners uit de gehele keten in gesprek zijn. Het is mooi als deze ketens van bedrijven veranderingen teweeg brengen. Ik merk dat deze partnerschappen vaak ontstaan vanuit een klantvraag, en veelal ook kosten gedreven zijn. Op zich is dit niet verkeerd. Want als dit betekent dat hierdoor veranderingen teweeg worden gebracht dan is dat prima. De resultaten dragen namelijk direct bij aan het milieu.”

“De vergrote focus van duurzaamheid is deels ingegeven door de crisis maar ook door aangepaste regelgeving. Dat dwingt bedrijven onder andere op een andere manier te kijken naar hoe grondstoffen zijn vervaardigd en wat de levensduur hiervan is. We zien steeds meer dat internationale wet- en regelgeving hier ook invloed op uitoefenen. Als je bijvoorbeeld minder zand mag winnen dan zullen bedrijven deze grondstoffen uit hun afvalproducten moeten halen.”

“Tussen ISO14001 en ISO9001 is er een duidelijke relatie op het gebied van materiaalspecificaties. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de klantuitvraag, wet- en regelgeving maar ook tussen de koppeling van de verschillende normeringen. Binnen de aangepaste normering van ISO9001 is nu meer focus aangebracht op het gebied van kwaliteitsborging. Waarschijnlijk zijn deze normeringen opgesteld met een schuin oog op de Wet op de Kwaliteitsborging Bouw welke aanstaande is, maar deze normering staat wel los van de nieuwe wetgeving.”

Dit blog verscheen eerder op Bouwkennis

Abonneer jezelf op onze artikelen