VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
29 april 2016 - Robin Neggers

Docentenstage Samen Slim Bouwen (VIDEO)

Opnames docentenstage Samen Slim BouwenDe bouwbranche verandert in hoog tempo van een traditionele, aanbodgestuurde sector in een flexibele, marktgerichte branche. Innovatieve thema’s zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM, LEAN en het ondernemerschap van flexwerkers en zzp’ers. Met ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’ spelen de opleidingen samen met het bedrijfsleven in op die veranderingen, en zorgen dat afgestudeerde studenten beschikken over de kennis en vaardigheden, die aan de bouwers en installateurs van de toekomst worden gesteld.

Voor innovatief onderwijs dienen docenten up-to-date te blijven bij al deze veranderingen en te beschikken over relevante praktijkkennis in het bedrijfsleven, om vervolgens toe te kunnen passen in het onderwijs. Zo kunnen de docenten het onderwijs beter afstemmen op de behoeftes uit het beroepenveld.

Maarten Bijenhof, docent bij Summa College, liep stage bij Cas Janssen van Huybregts Relou. Deze docentenstage zorgt dat onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar worden gebracht. Doelstellingen welke vanuit Samen Slim Bouwen aan de Toekomst nu in de praktijk worden gebracht. Voor ons belangrijk om zo de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verder te verkleinen.

Hierover sprak ik met Maarten Bijenhof tijdens filmopnames voor Samen Slim Bouwen omtrent de docentenstage op de bouwplaats te Sterksel.

 

Interview docentenstage, Maarten BijenhofMaarten Bijenhof.jpg
Docent bouwkunde & Secretaris examencommissie van Summa Bouw&Infra

Hoe lang bent u al werkende in het onderwijs?
Ik ben al ruim 25 jaar werkende in het onderwijs.

Wat is voor u de reden om mee te doen aan de docentenstage?
Hier heb ik meerdere redenen voor. Ten eerste vanwege mijn interesse in het vakgebied. Daarnaast doe ik het ook voor mijn eigen ontwikkeling. De bouwbranche is enorm aan het veranderen en het is belangrijk up-to-date te blijven van de nieuwe technieken en concepten. Tevens vind ik het contact met het bedrijfsleven belangrijk.

Wat is het dat u specifiek wilt bereiken gedurende de docentenstage?
Ik wil met name zicht krijgen om de rol van het BIM model binnen een project. Hoe en wanneer de partners worden betrokken bij het BIM proces, waar de verantwoordelijkheden liggen, hoe het proces wordt gemanaged enz.

Wat vind u van het initiatief om een docentenstage te houden en hoe keek u er tegen aan?
Ik stond er meteen voor open. Ik vind het een goed initiatief om mijn doel te bereiken en om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen. Het is nu nog maar een aftrap, hierna moeten we het zelf gaan doen. 

Hoe is het initiatief tot stand gekomen?
Het initiatief werd toegelicht aan het gehele team, daarna zijn een aantal mensen die interesse toonden persoonlijk bij gesproken en benaderd voor de docentenstage. Het is overigens ook iets nieuws voor ons, het is een nieuw project waar ik persoonlijk en wij als school niet eerder aan deel namen.

Wordt de koppeling tussen het bedrijfsleven en onderwijs volgens u voldoende gemaakt en vind u het van belang dat deze koppeling wordt gemaakt? Zo ja, hoe zou u vervolgens deze koppeling kunnen stimuleren?
Ja ik vind een koppeling met het bedrijfsleven belangrijk vanuit het onderwijs en andersom. Wij houden nu de contacten in ere door regelmatig het bedrijfsleven te betrekken bij bijvoorbeeld de eindpresentatie. Het bedrijfsleven is dan mede beoordelingscommissie. Zij hebben dan instemming in het examendeel.

Vindt u dat het onderwijs een goede weerspiegeling geeft van het bedrijfsleven en waarom?
Ja ik vind van wel, we werken samen in de opleiding. Het onderwijs blijft verantwoordelijk voor diplomering, maar in de opleiding en als mede beoordelaars bij examenproducten moet het bedrijfsleven betrokken zijn.

Wat is nou echt een punt die je alleen in het bedrijfsleven oppikt en niet terug te vinden is in het onderwijs? 
De allerlaatste ontwikkelingen die aangeschaft zijn. Onderwijs moet daar wel weet van hebben, maar kan niet altijd direct tot aanschaf over gaan.  

 

 

 

 

Abonneer jezelf op onze artikelen