VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
7 maart 2016 - Youri Vereijken

De start richting een LEAN werkproces

LEANZoals de meeste binnen Huybregts Relou weten zijn wij nu al een aantal weken bezig met ons afstudeeronderzoek op de afdeling werkvoorbereiding. Het Plan van Aanpak is sinds deze week definitief en dient als leidraad voor het onderzoek ‘LEAN binnen de werkvoorbereiding’.

Waar komt LEAN vandaan?
Het familiebedrijf ‘Toyota’ ontwikkelde een TPS- werkmethode (Toyota Production System) en is hiermee succesvol geworden. Op dat moment was deze methode nog niet wereldwijd bekend.

Taiichi Ohno van Toyota omschrijft de TPS-benadering zeer effectief, en als volgt:

"Het enige wat wij doen, is kijken naar een tijdslijn vanaf het moment dat de klant een bestelling bij ons plaatst totdat wij het geld binnen krijgen. En wij verkorten die tijdslijn door het verwijderen van verspillingen zonder toevoegende waarde’’

De term LEAN werd in de jaren tachtig wereldwijd bekend door een benchmarkonderzoek in de auto- industrie. Sindsdien is de LEAN filosofie ongewild verbonden aan productie. Veel bedrijven dachten deze filosofie over te nemen van hen, maar doordat zij slechts de tools en methodieken overnamen, werden deze bedrijven niet tot een LEAN- bedrijf  getransformeerd.  Het succes van ‘Toyota’ kwam niet alleen door het overnemen van de tools en methodieken, maar door hun eigen dieperliggende bedrijfsfilosofie. Zelf noemen zij het ‘de Toyota Way’, anderen noemen het ‘LEAN’. 

Wat wij gaan doen..
Wij vinden het een uitdaging om een gestandaardiseerd –en verbeterd werkproces te gaan ontwikkelen voor de afdeling werkvoorbereiding. Waarbij wij ons richten op het proces van de seriematige woningbouw.

Om tot een verbeterd werkvoorbereidingsproces te komen, moeten er van te voren een aantal stappen doorlopen worden. Wij zijn begonnen met het winnen van kennis uit de literatuur, maar ook door bij andere bedrijven aan te kloppen. Deze bedrijven zitten in verschillende sectoren, waardoor wij een beeld krijgen, van hoe zij LEAN implementeren in hun bedrijf. Zo proberen wij ideeën en informatie te winnen bij bedrijven, waarvan de eerste bedrijfsbezoeken al zijn ingepland. Nadat er goed over al deze gewonnen informatie is nagedacht, kan de informatie worden verwerkt in het vooronderzoek en kan dit als onderlegger worden gebruikt voor het hoofdonderzoek.

Bij het hoofdonderzoek is het van belang dat eerst het huidige werkvoorbereidersproces goed in kaart wordt gebracht. Om het onderzoek af te bakenen gaan we vier werkvoorbereiders van Huybregts Relou interviewen die zich voornamelijk bezig houden met de seriematige woningbouw. Vanuit deze resultaten kan het huidige proces in beeld worden gebracht, wat essentieel is om tot een gestandaardiseerd werkproces te komen. De ‘normaalsituatie’ vormt vervolgens de basis voor verbeteringen.2000px-PDCA_Cycle.svg

Hierna willen wij samen met een aantal werkvoorbereiders, externe LEAN adviseur, koperbegeleidster, interne uitvoerder en projectleider, ons richten op het schrappen van activiteiten (verspillingen) die geen waarde toevoegen aan het proces. Tussenstappen /personen en wachttijden zijn taboe, dit is elk proces zo!

Door deze verspillingen te reduceren en te kijken naar het implementeren van verbeteringen, krijgt het steeds meer vorm richting een LEAN werkproces. Met behulp van LEAN tools en methodieken gaan er verschillende LEAN toetsingen plaatsvinden, wat uiteindelijk leidt tot een door ons aanbevolen LEAN werkproces.