VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
22 oktober 2013 - Mandy Helmhout

De ontwikkeling van een Woondroom

Om van locatie A naar bestemming B te gaan heb je wegen nodig. Flora en fauna zijn een must voor een mooie leefomgeving, om hiervan te kunnen genieten zijn fiets- en wandelroutes in het leven geroepen. Daarnaast zijn plekken waar buiten gespeeld kan worden belangrijk voor een goede sfeer in een dorp. Er zijn verschillende aspecten die een woongebied aantrekkelijk maken voor bestaande en mogelijke nieuwe bewoners. Iedereen heeft zo zijn eigen woondroom. Hoe de ideale woondroom er van de bewoners van Providentia uit ziet hebben ze duidelijk omschreven door middel van verschillende tekeningen.

Huybregts Relou als aannemer, Satijnplus architecten en Kempenhaeghe zijn samen bezig om deze woondroom op het Providentia terrein in Sterksel uit te laten komen. Op 9 oktober is het officiële startsein gegeven voor de bouw van verschillende zorgclusters. Een onderdeel van de opening was de onthulling van de woondroom tekeningen die gemaakt zijn door de bewoners van Providentia, die gepresenteerd worden aan de bouwhekken van de bouwplaats in Sterksel.

Het bouwen van nieuwe woningen is niet alleen het invullen van een gebied met mooie gebouwen. Er moet ook een ontwerp gemaakt worden voor de inrichting van de openbare ruimte. Er zullen namelijk nieuwe wegen komen, die samen dienen te vloeien met de bestaande wegen. Ook zijn er verschillende veranderingen in de natuur nodig. Op sommige plekken worden er een aantal bomen gekapt maar daarvoor in de plaats wordt er een stukje natuur op een andere locatie aangelegd.

Op het moment zijn verschillende partijen druk bezig op het Providentia terrein. Er worden wegen opengebroken, bomen gekapt en riolering geplaatst. Deze elementen samen zorgen voor een aantal blokkeringen. Maar uiteindelijk komt er een mooi geheel voor terug. Het Providentia terrein is een kloostercomplex dat omringt wordt door een landschappelijke en een natuurlijke structuur door verschillende beboste gebieden en open ruimtes. Om de groenstructuur te behouden is er een groenplan opgezet. Hierin is rekening gehouden met de speciale doelgroep die zich in het dorp gaat vestigen. Bij het realiseren van een bepaald karakter is een hoge sociale veiligheid erg belangrijk. Vanaf 1 januari 2008 is de wet gemeentelijke watertaken van kracht gegaan. Dit houd in dat de voorkeursvolgorde voor het afvoeren van vuil- en hemelwater is veranderd. De afvoer wordt gescheiden aangelegd zodat het vuil- en hemelwater niet meer samen komt in de riolering. Om het hemelwater af te voeren wordt er een wadi aangelegd in het gebied. Een wadi ziet er bij ‘droog weer’ uit als een laagte. Bij regen wordt deze laagte gevuld met water dat langzaam de bodem inzakt. Ze dienen vooral voor het afvoeren van overtollig hemelwater. Ook helpt een wadi mee aan een natuurlijk beeld in het gebied.


De aanleg en de verandering van de bovenstaande elementen zorgen natuurlijk voor verwarring bij de bewoners van Providentia. Maar ook ontstaat er tijdelijk een andere sfeer in de omgeving. Al deze aanpassingen zijn nodig om het uiteindelijke doel van Kempenhaeghe te behalen, de ultieme woondroom uit te laten komen. De woondroom om een prachtig nieuw dorp te creëren op het Providentia terrein waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking samen kunnen wonen en leven.