VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
17 mei 2016 - Youri Vereijken

De 7 + 1 verspillingen volgens LEAN

muda.pngVolgens LEAN zijn er 7 soorten verspillingen (Muda) die in een proces kunnen zitten. LEAN zegt ook dat het maar om 2 dingen gaat, namelijk: waarde genereren voor de klant en het voorkomen van verspillingen. Alles wat geen waarde toevoegt aan het product in de ogen van de klant, is verspilling. Daarom streeft LEAN er ook naar om binnen een proces alleen processtappen te hebben die waarde toevoegen.

 

 

 

overproductie.png

 

1. Overproductie is totale verspilling, men moet namelijk niet meer produceren dan de klant vereist.

 

 

wachten.png

 

2.Een medewerker die niks aan het doen is en zijn tijd verdoet met wachten, wordt gezien als een verspilling. Maar ook het wachten op producten/diensten van andere partijen. Men moet o.a. wachten op een handtekening, machines, instructies, een antwoord of materiaal.

 

 

 transport__transfer.png

3. Dit zijn alle bewegingen die niet vereist zijn voor waarde toevoegende bewerking Transport moet geminimaliseerd worden, want transport kost geld en in die tijd word er geen waarde toegevoegd.

 

 

onnodige_processtappen-1.png

 

4. Dit zijn alle bewerkingen die geen waarde toevoegen aan het product of resultaat. Naar de toekomst kijkend, moeten deze onnodige stappen begraven worden. Denk aan dingen dubbel doen, het product mooier maken dan noodzakelijk of meer doen dan waarvoor de klant betaalt.

 

 

voorraden.png
5. Vaak ziet men bij bedrijven teveel voorraden, die waar dan ook in de waarde stroom geen waarde toevoegen. Teveel voorraden zorgt ervoor dat men geen overzicht meer heeft, het kan beschadigen, verliest zijn waarde en neemt veel ruimte in beslag. Beperk dit.

 

 

afkeur_en_rework.png

 

6. Dit gaat over ieder proces, product of service die niet aan de specificaties voldoet. Doordat hetgeen wordt afgekeurd, moet er extra onnodig werk verzet worden. Controles, uitval en het herstellen van fouten zijn verspilling.

 

 

bewegen.png

 

7. Elke beweging van het menselijk lichaam die geen waarde toevoegt aan het proces. Men moet niet onnodig rond gaan lopen, zoeken naar documenten, zoeken naar gereedschap e.d.

 

 

 

ongebruikt_talent.png


8. Deze verspilling wordt vaak bij de 7 verspillingen toegevoegd. Het gaat hierbij om de ongebruikte creativiteit van medewerkers. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de kennis en creativiteit van de mens. Ook wordt de kennis van de werkvloer vaak niet gebruikt.

 

 

Samenvattend is het zo dat men, tools, materialen, apparatuur, programma’s e.d. nodig heeft, maar dat de mensen het belangrijkste zijn in het bedrijf en het proces. Zij moeten met de ideeën en energie komen om ervoor te zorgen dat zij een bijdrage leveren aan het werk waar zij mee bezig zijn. De mensen in het bedrijf zijn degene die beschikken over creativiteit en kennis. Maakt het bedrijf hier niet of weinig gebruik van, dan mist het bedrijf kansen om zich te (blijven) verbeteren.

schema.jpg

 

 

Abonneer jezelf op onze artikelen