VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
8 december 2014 - Rens van Doremalen

Concurrent Engineering een geslaagd experiment!

IMG_0195Recentelijk hoorde ik de volgende stelling: “Wanneer men verliefd is, is geen berg te hoog en geen dal te diep om uiteindelijk je doel te bereiken. Maar er komt een moment dat de verliefdheid in een relatie overgaat in “houden van”. De bevlogenheid en de motivatie om net dat beetje extra moeite te doen daalt dan. Dit geldt ook voor zakelijke relaties.

We behalen met onze partners nog steeds mooie resultaten maar datgene wat eerder nog vernieuwend en motiverend was lijkt nu de standaard te zijn en dat is goed. Maar de echte intrinsieke motivatie en bevlogenheid bij projecten wordt vanzelfsprekend wel wat minder.

Wij geloven erin dat we ons samen moet blijven ontwikkelen met als doel manieren te vinden hoe wij als keten nog slimmer en efficiënter kunnen samenwerken zodat we verder komen.

Wij zijn samen met onze ketenpartners, bij een conceptenselectie die Brabantse Waard heeft uitgeschreven en beoordeeld, als beste gewaardeerd. We hebben door gebruik te maken van ons HSC gezinswoning concept een plan aangeboden voor het saneren en slopen van de oude bebouwing en realiseren van 35 nieuwe woningen aan de Lage Wipstraat en de Lange Noordstraat te Zevenbergen.

Mede door de bereidwillendheid van de opdrachtgever zagen we dit project als een kans om ons verder te ontwikkelen.

In de eerste bijeenkomst hebben we zoals gebruikelijk “de manier van samenwerken” geagendeerd. De partners mogen hier aangeven hoe zij het liefste samenwerken. Bij dit punt kwam eigenlijk niet heel veel vernieuwends naar voren en we belandde eigenlijk weer snel terug in onze comfort zone van technische onderwerpen.

CE_LW_foto1Aan het einde van deze bijeenkomst hebben we gezamenlijk teruggekeken naar wat we nu eigenlijk besproken hebben. Wanneer het niet specifiek wordt gevraagd, is het voor de bouwsector niet echt gebruikelijk om out of the box andere procesvormen voor te stellen. Gek eigenlijk gezien dit toch veel op kan leveren. Daarom hebben we besloten om het eens anders te gaan doen.

De komende periode moeten de stukken die er liggen worden aangepast zodat deze kunnen worden ingediend bij de gemeente voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Dit is meestal een periode van veel mailverkeer over en weer, telefoontjes, aanpassingen, voorlopige tekeningen, opmerkingen en correcties. Dit is een proces van weken waarin men vaak zit te wachten op aanpassingen of antwoorden op vragen. In traditionele processen zal door misschien zelfs door argwaan veel voorstellen van aanpassingen worden afgewezen. En dat is dan ook het tegenovergestelde wat we wilde bereiken.

Dit traject hebben we volgens de Concurrent Engineering methode doorlopen. De Nederlandse term hiervoor is parallel ontwikkelen. Dit is een in de automobielsector veel toegepaste ontwikkelmethode waarbij een team, gelijktijdig, aan het ontwerp van een product werkt.

In onze situatie hebben we er voor gekozen om een 4-tal dagen met alle betrokkenen in een ruimte voor dit project te werken. Iedereen is aanwezig en zet zich 100 procent in. Daarnaast kan men wanneer hier tijd voor is aan andere projecten werken of de mailbox bijwerken etc.

Het doel van parallel ontwikkelproces is het;

  • Verkorten van het ontwikkelingsproces. Doordat er veel communicatie tussen de teams plaats vindt, beïnvloeden de teamleden elkaar in positieve zin. Vindt deze communicatie niet of slecht plaats dan ontstaan er misverstanden die later in het ontwikkelproces dienen te worden rechtgezet. Het rechtzetten van deze misverstanden (wijzigingsloops of engineering change orders) kosten veel doorlooptijd. Dus door goed met elkaar te communiceren wordt de ontwikkeldoorlooptijd (time-to-market) verkort.

  • Verhogen van de kwaliteit. Doordat de teamleden gelijktijdig met alle aspecten rekening houden wordt een kwalitatief beter product of dienst verkregen.

  • Verlagen van de kosten. Door inefficiënte onderdelen in het ontwerp kritisch te bekijken kan er optimalisatie in worden behaald zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en het ontwerp.

  • Rekening houden met alle aspecten van de productlevenscyclus. Door parallel te ontwikkelen wordt ook het energieverbruik, het onderhoud en het hergebruik aan het eind van de productlevenscyclus in het ontwerp meegenomen

Het kenmerk van de parallelontwerpmethode is het coördineren van de communicatie van alle teamleden. Door deze coördinatie wordt alle kennis en kunde gelijktijdig gemobiliseerd. Alle teamleden communiceren met elkaar. Het gemeenschappelijke in deze communicatie is de ontwerpspecificatie en het model van de werkelijkheid. Voorwaarden voor de parallelontwerpmethode zijn:

  • Het bekend zijn met het proces.

  • Het hebben van een multidisciplinair team.

  • Het hebben van een gemeenschappelijke ontwerpspecificatie.
  • Het hebben van toegang tot een gemeenschappelijk (software)model.

Iedereen werkt traditioneel vanuit zijn eigen point of view terwijl er altijd een gezamenlijk doel ligt. Dat doel is een goed product te leveren waar we trots op mogen zijn. Doordat de opdrachtgever ook aan tafel zit kan hij op basis van argumenten die naar voren komen tijdens het ontwikkelproces sturen. Zo heeft hij maximale inbreng. Wanneer bijvoorbeeld een onbewust duur detail net wat slimmer wordt gemaakt kan dit in financiële zin ruimte geven om op andere gebieden weer meer te bieden. Zo krijgt de opdrachtgever een op argumenten uitgebalanceerd product. Er ontstaat bij alle partijen een wil om niet alleen te nemen, maar ook om te geven. Dit komt het product ten goede.

Uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen dat we binnen de gestelde 4 dagen van gunningstukken naar definitieve stukken voor de omgevingsverguning zijn gekomen. Dat is aanzienlijk minder dan de gebruikelijke weken die er normaal voor staan. Daarnaast hebben we tal van verbeteringen kunnen realiseren en een aantal kritisch punten beslecht die anders in de uitvoering pas aan het licht zouden komen. We hebben nieuwe inzichten gekregen en waardevolle ervaringen opgedaan.

IMG_0193Het was voor iedereen de eerste keer dat we in deze vorm hebben gewerkt dus dit betekend dat er nog wel wat leerpunten zijn. Deze manier van werken is geen trucje. De setting moet goed zijn en alle partijen moeten met de zelfde bedoelingen aan tafel zitten. Vooraf was er in de groep wat scepsis over dit initiatief, maar na afloop waren alle partijen erg enthousiast. Het waren intensive dagen maar er heerste een sfeer van voorspoed en uiteindelijk trots wat juist weer extra energie geeft.

Tot slot gaven alle betrokkenen ook aan dat ze de het zelfs leuk vonden. We spreken dan ook over een geslaagd experiment!

Abonneer jezelf op onze artikelen