VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
20 mei 2015 - Frank Verhees

Business Process Modeling Notation (BPMN)

PenHet afgelopen half jaar heb ik onderzoeksgegevens verzameld en verwerkt en daar heb ik inmiddels ook een presentatie over gegeven, het is dus weer de hoogste tijd om een blog te schrijven en dat ga ik wijden aan een onderwerp dat me geholpen heeft om het onderzochte proces en de bijbehorende informatiestromen inzichtelijk te maken.

Zoals ik in eerdere blogs al geschreven heb ben ik bezig met een onderzoek naar de procesorganisatie van het voortraject van conceptenselecties met ketenpartners. Tijdens het onderzoek heb ik me verdiept in de verschillende rollen binnen dat proces en de activiteiten die bij die rollen horen. Van deze activiteiten ben ik de eigenschappen gaan onderzoeken zoals benodigde input, gewenste output en geschatte tijdsduur. Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is bepalen welke partijen bij de activiteiten betrokken moeten worden om tot een goed resultaat te komen. Ten slotte is er onderzoek gedaan naar de informatiestromen tussen de ketenpartners, oftewel welke ketenpartner heeft op welk moment welke input nodig en welke ketenpartner is verantwoordelijk voor het leveren van die input.

Aan de hand van de onderzoeksgegevens is een activiteitenschema opgesteld en zijn de informatiestromen inzichtelijk gemaakt. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Business Process Modeling Notation (BPMN) methode waarmee snel duidelijk wordt welke rollen er betrokken zijn bij een activiteit, welke plek ze innemen in het proces en welke route documenten of andere gegevens volgen tussen de ketenpartners en overige partijen.

Bij de BPMN methode wordt er gewerkt met een “Pool” waarin één of meerdere “Lanes”  elk een eigen rol, en in mijn geval ketenpartner, voorstellen. Deze manier van opdeling in rollen is voor mijn onderzoek zeer nuttig aangezien er bij een groot aantal activiteiten meerdere ketenpartners betrokken zijn.

Poollanes

In de “Lanes” worden objecten met verschillende betekenissen geplaatst die het proces weergeven. Deze objecten zijn “Events”, “Activities” en “Gateways”. “Events” zijn gebeurtenissen binnen de activiteit zoals bijvoorbeeld de start en het einde van de activiteit. “Activities” zijn taken die uitgevoerd moeten worden door één of meerdere rollen. “Gateways” worden gebruikt om processtromen te splitsen of samen te laten komen. Tijdens het onderzoek bleek dat de “Gateways” een belangrijk object zijn om de afstemming tussen partijen inzichtelijk te maken.

Objecten

Tussen de objecten en “Lanes” wordt met behulp van connectoren aangegeven welke volgorde de activiteiten hebben (dichte pijl) en welke informatiestroom er is (gestippelde pijl). Aangezien de informatiestroom een belangrijk onderdeel is van mijn onderzoek is dat een handig onderscheid gebleken.

 

Al met al heeft deze methode ervoor gezorgd dat ik voor mezelf en voor mijn begeleiders duidelijk heb kunnen maken Connectorenwaar het allemaal om draait tijdens het onderzochte proces en wat de vervolgstappen moeten worden tijdens mijn afstuderen.

Tot zover mijn blog over de BPMN methode, de uitwerking van de bevindingen tijdens het onderzoek zullen in mijn volgende blogs aan bod komen. Nu ga ik eerst volop aan de slag om deze bevindingen te verwerken tot een verbeterde procesorganisatie voor het voortraject van conceptenselecties met ketenpartners. In combinatie met de bevindingen van het webinar waar ik vorig jaar over geschreven heb gaat dat er hopelijk voor zorgen dat er aan het einde van een project voortaan een uitgewerkt woningconcept komt te liggen waarbij alle mogelijke problemen getackeld zijn en men bij de realisatie dus niet meer voor verrassingen komt te staan.

Abonneer jezelf op onze artikelen