VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
17 mei 2017 - Maarten van Ham

Brede kennisdeling tijdens docentenstage Avans & Huybregts Relou

foto_verkleind.jpgBinnen het project Samen Slim Bouwen aan de Toekomst werken wij samen met het onderwijs om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor faciliteren wij onder andere docentenstages. Renske Overman, docente en marketeer bij Avans Hogeschool neemt bij ons een kijkje in de keuken en interviewde mij over onze organisatie, marketing, duurzaamheid en het belang van samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Huybregts Relou en VB Groep

Huybregts Relou is een van de bouwbedrijven die deel uitmaken van VB Groep. Daar zitten meerdere bedrijven in Noord-Brabant en Limburg in die zich bezighouden met bouwen en ontwikkelen van vastgoed. Ik heb een commerciële rol binnen de bouwpoot van Huybregts Relou en een marketingrol binnen de gehele VB Groep met alle onderliggende werkmaatschappijen. Binnen deze middelgrote organisatie werken ca. 220 medewerkers. Daarvan zijn er zo’n 110 actief op de locatie Huybregts Relou in Son. Het bedrijf heeft een gezamenlijke omzet van meer dan 100 miljoen euro, waarbij bouw verantwoordelijk is voor het grootste deel.

Ontwikkeling van de branche en de organisatie

Je ziet eigenlijk dat de hele markt aan het veranderen is. Dat het niet meer alleen gaat om het primair proces. De belangrijkste verschuiving die in onze branche heeft plaatsgevonden - en nog steeds in ontwikkeling is - is de transitie van productgerichte naar klantgerichte organisaties, waarbij de klant écht centraal komt te staan. Dat betekent een cultuurverandering, het vraagt echt ander gedrag van mensen. Daarnaast is het zo dat de branche, die van oudsher heel conservatief was, zich vernieuwt en daardoor sterk aan verandering onderhevig is. Dat merk je bijvoorbeeld aan thema’s die spelen op het gebied van BIM, lean, ketensamenwerking, sociaal ondernemen, koppeling onderwijs-bedrijfsleven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, etc.

Wij hebben ons de vraag gesteld: moeten wij op alles reageren wat op ons af komt? Wij vinden van wel en hebben mensen in onze organisatie de ruimte gegeven om aan de slag te gaan met thema’s die zij leuk vinden. Dat betekent een andere manier van organiseren, minder hiërarchisch en veel meer vanuit zelfsturende teams.

Expertise en kennisdeling

Een werkvoorbereider die het leuk vindt om met BIM aan de slag te gaan, krijgt bijvoorbeeld alle ruimte om daarmee te experimenteren en te kijken wat het voor het bedrijf kan betekenen. En dit geldt voor allerlei kennisgebieden, niet alleen BIM maar ook sociaal ondernemen en andere thema’s die spelen. Daarmee krijg je uiteindelijk kennisexperts die binnen jouw organisatie op bepaalde gebieden koploper zijn. Die kennis dragen zij over op de rest van de mensen, je krijgt een soort olievlekwerking. Dat doen we onder andere met themabijeenkomsten. Maar we delen ook kennis tussen afdelingen zoals tijdens het werkvoorbereidersoverleg. Dat gebeurt intern op onze eigen locatie maar ook op externe projectlocaties, als daar een speciaal onderwerp onder de aandacht gebracht moet worden. Daarnaast gebruiken we online kanalen. We schrijven blogs, daarmee proberen we expertise niet alleen voor onszelf te houden maar ook met de markt te delen. We merken dat wij daardoor beter gevonden worden op inhoudelijke thema’s. We zien het ook als onderscheidend vermogen naar klanten, die onze organisatie ook echt als transparante kennispartner ervaren en zien wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen.

Deze werkwijze brengt aan de andere kant risico’s met zich mee waar we ook weer veel van leren. Bijvoorbeeld dat iemand keihard de berg op rent, achterom kijkt en de rest van de organisatie kwijt is. Dus je zult continu moeten sturen in hoeverre je dingen echt oppakt en volgen of de organisatie het tempo kan bijhouden. Dat is een zoektocht, maar het gaat goed en het is leuk. Je ziet het enthousiasme bij de medewerkers daardoor ook groeien. Mensen krijgen ruimte en voelen zich verantwoordelijk.

We hebben een aantal centrale staftaken, waaronder marketing en HRM, die groepsoverstijgend actief zijn voor alle werkmaatschappijen. Verder proberen we steeds te kijken waar welke kennis zit en hoe we die op de beste manier voor de organisatie kunnen inzetten. 

Cultuur en kernwaarden

Een van de belangrijkste kernwaarden is dat we een solide organisatie willen zijn. Huybregts Relou is een familiebedrijf met de eerste roots in 1873. Dat familiaire karakter zit echt in de genen van heel onze organisatie, de cultuur is laagdrempelig waarbij er heel gemakkelijk op alle niveaus contact is. Er is een ontzettend hoge betrokkenheid, zowel van de directie als van medewerkers. Er ontstaat ook een steeds hechtere samenwerking tussen de bedrijven van VB Groep, onder andere bij die eerder genoemde themasessies. Die zijn we ook gestart om de synergie tussen de verschillende werkmaatschappijen verder te vergroten. Als de organisatie groeit, wil je een eilandencultuur voorkomen en juist iedereen actief betrekken.

Transparante samenwerking en integriteit zijn heel belangrijk. Verder willen we ‘flexibel wendbaar’ zijn, waarbij we nadrukkelijk kijken naar thema’s die in de markt spelen, en daar heel flexibel op kunnen reageren. Dat wil niet zeggen dat we overal koploper in willen zijn, maar dingen die echt belangrijk zijn snel kunnen embedden in onze werkwijze. Dat doen we vaak met pilots waarbij we gewoon oefenen en testen of dingen werken. Zo ja, dan gaan dat zo uitvoeren. Dit gebeurt heel vaak bottom-up. Top-down wordt er ruimte gegeven voor die ontwikkelingen. Als je mensen ruimte geeft, dan krijg je zoveel energie in je bedrijf. Dat is denk ik echt wel een heel onderscheidende kwaliteit van onze organisatie.

Meerwaarde

Je kunt stellen dat je bedrijfskosten stijgen als je maatwerk wilt leveren aan klanten en flexibel op situaties wilt inspelen. En überhaupt als je als klantgerichte organisatie gaat over-performen. Maar wat wij eigenlijk nastreven is dat de klant ambassadeur wordt voor onze organisatie en daarmee een verlengstuk is van ons aqcuisitieapparaat, doordat ze dermate tevreden zijn over de prestaties die wij leveren. En daar investeren wij inderdaad in. Niet door met een doos wijn onder onze arm rond te lopen, maar door ze te helpen met de kennis en informatie waar onze mensen over beschikken. En ze daarmee zó te verrassen dat het een bijdrage levert aan die goede klanttevredenheid. En dat levert ook weer nieuwe business op. Nieuwe opdrachten bij tevreden klanten zelf, maar ook bij bedrijven aan wie zij ons aanbevelen.

We hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat de omvang van de projecten kleiner werd. Als je je omzetniveau dan op peil wilt houden, moet je dus meer klanten werven. Vier jaar geleden vond 98% van de mensen ons online op bedrijfsnaam. Binnen een bepaalde groep hadden we dus een hele hoge naamsbekendheid. Maar bedrijven die nog geen klant waren, v25.pngonden ons niet. We zijn toen meer kennis gaan delen op inhoudelijke onderwerpen. Dat zat al in onze genen want we deden dat al richting het onderwijs, met studenten, leerlingen en stagiairs. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we het beste leerbedrijf bouw in Nederland zijn geworden. En dit zijn we in feite ook gaan doen met klanten, via informatie op locatiesessies (offline) maar ook online met het schrijven van blogs en klantcases. Door antwoord te geven op vragen waar een klant mee worstelt en deze inhoudelijke kennis openlijk te delen, help je niet alleen díe specifieke klant maar mogelijk ook anderen die ons nog niet kennen. Zij vinden ons op deze trefwoorden en koppelen ons aan die expertise. Sindsdien zijn onze online bezoeken meer dan vertienvoudigd. En 56% vindt ons nu op specifieke zoektermen via Google en niet op bedrijfsnaam. Als wij bijvoorbeeld een blog geschreven hebben over residuele grondwaardebepaling, dan kan het zijn dat een gemeente ons vindt die daar antwoord op zoekt.

Offline bezoeken we tijdens “informatie-op-locatie” sessies interessante projecten bij onze klanten samen met andere en potentiële klanten. We laten degene voor wie we op dat moment werken zelf het verhaal vertellen en zorgen voor een podium om kennis te delen. We geloven heel sterk in het met elkaar in verbinding brengen van partijen in onze omgeving. Zoals we dat bijvoorbeeld hebben kunnen doen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid: The Natural Step

We hebben een brede duurzaamheidsstrategie bepaald op basis van The Natural Step. Dat is een werkwijze om op een andere manier naar duurzaamheid te kijken binnen de organisatie. Dit heeft mede onze koers bepaald naar waar wij in 2030 willen staan. We hebben een stip op de horizon gezet en gekeken welke stappen we vandaag moeten zetten om een bijdrage te leveren aan die ultieme doelstellingen op lange termijn. Voor ons was een belangrijke vraag ‘wat willen we nou eigenlijk zelf op het gebied van duurzaamheid?’ De methode heeft ook geholpen om duurzaamheid beter te leren begrijpen. Want het probleem is dat het een containerbegrip is geworden.

Buiten de sessies die wij met The Natural Step hebben gedaan, heb ik voor bouwkennisblog een interviewreeks gehouden over duurzaamheid. Daarbij heb ik 7 partijen geïnterviewd die echt iets weten over dit onderwerp. Dat waren allemaal mensen gelieerd aan de bouw, maar met een andere expertise. Dus van een decaan van de bouwkundefaculteit van de TU tot aan een architect en een adviseur op het gebied van exploitatie en installatie. En wat heel sterk naar voren kwam, is dat de focus met name bij bedrijven in bouw en vastgoed ligt op het energetische stuk binnen duurzaamheid. Vaak wordt er gekeken naar de trias energetica. Mijn advies - dat zou ik dan ook het onderwijs mee willen geven – is om die nauwe focus los te laten en breder te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een nul op de meter woning bouwen die energetisch heel sterk is, maar waarbij er materialen worden gebruikt die een grotere impact hebben op het milieu dan alleen de CO2-uitstoot van de woning. Denk bijvoorbeeld aan pur dat gebruikt wordt en heel slecht is. Belangrijk is de impact van de keuzes die wij als organisatie maken. En hoe kunnen wij als organisatie, als persoon of als maatschappij een bijdrage leveren aan verbetering? Uit de gesprekken haalde ik ook op dat over enige tijd mogelijk het opslagprobleem van duurzame energie is opgelost. Dan hoeven we eigenlijk niet meer over energetica te praten, aangezien we dan voldoende duurzame energie tot onze beschikking hebben.

Het verbeteren van onze impact op het milieu vraagt een bredere en frissere kijk op duurzaamheid. Dat heeft ons uiteindelijk ook gebracht tot 6 pijlers binnen The Natural Step waar wij nu naar kijken, waaronder goede samenwerking, ons (bouw-)product, natuur & bouwen, transport & mobiliteit en gezondheid. We hebben gezien dat onze impact vooral aan de materiaalkeuze-kant zit, meer dan op energie. De keuzes die wij als organisatie maken, veranderen daardoor. Dat wil niet zeggen dat we niet meer naar onze uitstoot van CO2 kijken, maar we verschuiven onze focus.

Uiteindelijk vraagt dit ook andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers. De kennis die wij vanuit The Natural Step hebben opgehaald, moeten we intern overdragen. Wij hebben heel nadrukkelijk eerst met een kernteam keuzes gemaakt waar we ons in eerste instantie op richten, omdat je gewoon niet alles tegelijkertijd kunt aanpakken. Dat is eigenlijk ook waar The Natural Step voor staat: begin gewoon met haalbare stapjes die uiteindelijk bijdragen aan het hoger gelegen doel. Dit kernteam is overigens ook ontstaan doordat mensen vanuit een eigen gedrevenheid dit onderwerp hebben omarmd. Zij brengen als ambassadeurs het gedachtengoed van The Natural Step en duurzaamheid verder in onze organisatie. Gezamenlijk hebben zij de koers uitgezet.

The Natural Step bestaat uit vier fases. De eerste stap was bepalen waar we in 2030 willen staan en daarin focus aanbrengen. Daarna hebben we gekeken waar we op dat moment stonden, welke stappen we al hadden gezet. In fase 3 hebben we vastgesteld welke stappen we morgen al kunnen zetten om uiteindelijk bij te dragen aan het lange-termijn-doel. De laatste stap, fase 4 is het ook daadwerkelijk gaan doen. Wij zitten nu tussen 3 en 4 in.

De rol van marketing

Eigenlijk is de rol van marketing niet wezenlijk veranderd door onze beleidskeuzes. We deden al aan transparante kennisdeling, alleen de onderwerpen waarover het gaat zijn anders. Ik zie de rol van marketing puur als faciliterend binnen de organisatie. Wij bouwen het podium bouwen waarop onze medewerkers acteren. De kennis zit bij onze mensen. Wij moeten die daar ophalen, ervoor zorgen dat zij die kennis ook intern en extern gaan delen en daar een platform voor bieden. Uiteindelijk vinden onze klanten ons daarop.

Wel is er een verschuiving in de marketingmix. De P van promotie krijgt een andere invulling. We hebben in de bouw eigenlijk nooit veel promotie gedaan in de vorm van adverteren of op beurzen staan. Vroeger was dat niet nodig, toen was er toch wel werk genoeg. In de crisistijd zag je daar al wat beweging in. Maar die P van promotie hebben wij eigenlijk veranderd in de K van kennisdeling. Of de C van content. En die content zijn we dus online en offline gaan aanbieden. Als je het dan over marketing hebt, dan is dat het inzicht dat vaak ontbreekt. Dan wordt er meteen gedacht aan reclames en adverteren. Maar daar zit niemand tegenwoordig nog op te wachten. Denk even aan nee-nee stickers op brievenbussen, het bel-me-niet-register, ad-blockers, reclames die worden doorgespoeld, etc. Mensen worden er gek van. Waarom zouden wij als marketeers overdag doen waar we ’s avonds zelf een hekel aan hebben?

Daarnaast wordt de P van personeel steeds belangrijker. Sterker nog, als je die cultuurshift maakt van een productiegerichte naar een klantgerichte organisatie, dan is eigenlijk je personeel jouw key resource. Daarom denk ik dat je als marketeer veel nadrukkelijker moet samenwerken met HRM om te kijken hoe je daar samen in op kunt trekken.

Onze slogan is ook ‘Resultaat komt samen’. Dat geldt voor de manier waarop wij met klanten om willen gaan, maar ook met onze mensen. Het gaat om het binden en boeien van mensen, studenten en leerlingen. Door ze vrijheden geven om aan de slag te gaan met thema’s die ze aanspreken. Zodat de invulling van onze kernwaarden vanuit de mensen zelf komt en een cultuur ontstaat vanuit de genen. Dat is ontzettend belangrijk.

Hbo-afstudeerders en aansluiting met het onderwijs

Het belangrijkste wat ik onderwijsinstellingen mee zou willen geven: zorg dat studenten die op de springplank staan naar het bedrijfsleven geen oogkleppen op hebben. Dat ze vrij durven denken en niet beperkt worden door interpretaties van containerbegrippen die inmiddels zijn ontstaan in onze maatschappij. Dat ze na durven denken over welke impact de keuzes die wij als organisatie, als mens of als maatschappij maken, nog meer kunnen hebben. Ik denk dat dat de belangrijkste kwaliteit zou moeten zijn van een student die het bedrijfsleven in stapt.

Vroeger was de bouw heel conservatief. En dat is het onderwijs ook in redelijke mate, dus beide culturen pasten goed bij elkaar. Maar als we de tempoversnelling zien die onze branche nu ondergaat, dan is de vraag hoe we bij elkaar blijven aansluiten. Daarom is die koppeling onderwijs-bedrijfsleven zo belangrijk, zodat wij nog beter aangeven wat wij van studenten verwachten die straks bij ons terecht komen. Dat we bespreken welke kennis wij vanuit onze organisatie naar het onderwijs kunnen brengen, zodat het niet jaren duurt om bepaalde lesstof te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan kennisgebieden zoals BIM. Ga als onderwijsinstelling niet alleen aan de slag met die kennisontwikkeling, maar kom die kennis gewoon in de praktijk bij ons ophalen. Door over dit soort thema’s in gesprek te gaan, zorgen we er uiteindelijk met elkaar voor dat we beter en breder opgeleide studenten krijgen. Het draagt ook bij aan het nog ‘sexier’ worden van onze branche, wat de instroom in het onderwijs én vervolgens het bedrijfsleven zal vergroten. Daar ligt in de toekomst wel een serieus probleem, waar we echt samen mee aan de slag moeten!

Abonneer jezelf op onze artikelen