VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
20 oktober 2014 - Tonny Nijs

Bouwplaatsautomatisering noodzakelijk voor effectievere communicatie

Blog_1_TonnyDit grappige filmpje kwam ik tegen op youtube. Slim om alle spullen in de kruiwagen te laden en deze met de bouwkraan op de steiger te plaatsen. En grappig is het. Net als in alle goede humor zit er altijd herkenning in het beeld.

Dat is ook hier het geval. Zijn we ook niet altijd bezig om oplossingen te zoeken die aansluiten bij onze huidige manier van denken en werken? Vaak is dat niet de beste oplossing maar een oplossing waar we hartelijk om kunnen lachen.

Nieuwe techniek geeft ons nieuwe mogelijkheden. Als we bereid zijn onze werkwijze erbij aan te passen, dan geeft deze nieuwe techniek ons kansen om het bouwproces te optimaliseren. De huidige markt daagt ons uit om te veranderen, te optimaliseren. Niet alleen op de bouwplaats, maar in het complete proces en op alle fronten. Deze uitdaging ligt vooral bij de aannemer. De aannemer heeft van oorsprong deze rol. Hij is degene die door de klant in de arm genomen wordt om zijn wensen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Hij is degene die het moet organiseren en realiseren. Hij heeft in het realisatieproces een sleutelpositie. Je zou kunnen stellen dat de klant zijn wens neerlegt bij de architect of de projectontwikkelaar, dat zij daarom de sleutelpositie hebben. Maar dat is in de praktijk niet de realiteit. De kwaliteit van de realisering van de klantdoelstelling ligt in de praktijk niet bij deze partijen maar bij de aannemer. In de praktijk heeft de aannemer deze taak toebedeeld gekregen. Het is daarom logisch dat de aannemer de rol van projectbeheerder op zich neemt. Deze rol is de bedrijven die verbonden zijn in de VB groep, Huybregts Relou, Huybregts Systeembouw en Smeets Bouw, niet vreemd.

BIM & Lean 

BIM en Lean zijn voor ons herkenbare begrippen. Niets nieuws. Het zijn begrippen die naam geven aan uitgangspunten welke in onze organisaties altijd al de drijfveer zijn geweest. Klantgerichtheid door de optimalisatie van het product en het proces en het besef dat deze optimalisatie alleen maar kan ontstaan in de samenwerking met alle betrokken partijen.

Deze manier van organiseren daagt niet alleen de interne organisatie uit om het beste uit zichzelf te halen maar doet ook beroep op alle andere betrokken partijen. Dat doen we om de klant optimaal te bedienen en we de overtuiging hebben dat dit alleen maar kan als ze het product aanpassen aan de wensen van de klant, het proces optimaliseren, ook in de samenwerking met alle betrokken partijen. Wij gaan deze uitdaging graag aan door gebruik te maken van de moderne technieken. Wij zetten deze technieken in om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de klant. We benutten de techniek om beter, sneller en effectiever met elkaar te kunnen communiceren. Vooral gebruiken wij deze technieken om beter met alle in de keten betrokken partijen, samen te werken.

Veranderingen zijn moeilijk maar noodzakelijk. De inzet van nieuwe techniek zorgt altijd voor verandering en daarom voor frustratie. Maar juist deze frustratie (lees crisis) zorgt voor verbetering, voor vooruitgang. Dat was altijd al zo en dat zal altijd zo blijven.

Een filosoof heeft eens gezegd. Het enige wat zeker is in het leven, is dat alles altijd veranderd en zo is het.