VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
9 januari 2014 - Maarten van Ham

BIM, het achtste wereldwonder?

12Het begint inmiddels traditie te worden: jaarlijks als ik denk mijn gazonnetje op orde te hebben zijn er mieren die daar op destructieve wijze anders over denken. Voor mij lijkt het alsof er voor deze kleine beestjes geen willekeur is: overal verrijzen hoopjes aarde op plekken waar ik het niet wil. Waar ik tot voor kort geen rekening mee had gehouden was dat deze kleine beestjes waarschijnlijk werken aan een groter doel. Een collega tipte me namelijk over een documentaire van een in Brazilië ontdekt mierennest. Onderzoekers besloten de gangen van de kolonie vol beton te storten om meer over het leven van deze kleine beestjes te weten te komen. Niet geheel onbelangrijk: de kolonie was inmiddels verlaten.

De onderzoekers stortten vervolgens meer dan 10 ton (ja, 10 ton!) beton in de gangen en wachtte een maand (voor de techneuten onder ons: het duurt 28 dagen voordat beton volledig is uitgehard) alvorens te beginnen met het opgraven van de gangenstelsels. Het resultaat: een gigantisch stelsel van gangen en kamers welke allen een eigen functie hadden, allen onderdeel van het grote geheel. 50 vierkante meter en 8 meter diep. De vergelijking met de Chinese muur werd gelegd: een echt wereldwonder. Onderstaand een linkje naar een kort fragment van deze documentaire.


BIM

Wat de onderzoekers feitelijk hebben gedaan is het achteraf in beeld brengen van een complex bouwwerk. Iets wat veel bouw- en installatiebedrijven tegenwoordig vooraf steeds vaker in BIM doen. Wellicht is BIM dan het 8ewereldwonder?

Voor wie het gemist heeft: BIM (Building Information Model(ling)), of Bouwwerk Informatie Model in het Nederlands, is een digitaal driedimensionaal model waarin (alle) gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en soms beheerproces zijn geïntegreerd. Voordelen van dit 3D model zijn onder andere dat er vooraf digitaal gebouwd kan worden, fouten worden opgespoord middels clash-controles en er dus faalkosten kunnen worden voorkomen.

Ik zeg zojuist het woord soms bij beheerproces bewust omdat het niet perse noodzakelijk is om beheer- of exploitatieproccesen toe te voegen aan het 3D-model. Veel opdrachtgevende partijen zijn hier (nog) niet op ingericht of houden liever vast aan bestaande processen. De keuze wel/niet toevoegen van de gegevens vanuit de exploitatiekant is juist vooraf van belang te weten. Immers kan uit een 3D model slechts de gegevens ontleend worden welke er vooraf zijn ingestopt.

Over de vraag of het werken met een dergelijk 3D model een must is, ik denk het niet. Ik denk dat er gerust nog projecten zijn waarbij er makkelijk op traditionele wijzen kan worden gewerkt. BIM heeft echter wel voordelen welke met traditioneel bouwen moeilijker of niet realiseerbaar zijn. Verder zijn er al architecten welke vaak al hun ontwerp in een BIM model starten. Zo was ik laatst bij een BIM-seminar van Van den Pauwert architecten waar ook hun ervaringen werden gedeeld en zij gaven aan steeds vaker al het ontwerp in een BIM-model te verrichten. Niet omdat de klant hier om vraagt, maar omdat zij zelf hier de voordelen voor hun eigen processen van zien. Maar het gaat verder: Gemeente Rotterdam wil vanaf 2015 minimaal 20% van haar projecten in BIM realiseren zo was recentelijk te lezen op de website van Architectenweb. Voor bouwers is het derhalve geen vraag of BIM als onderdeel van de organisatie een must is, dat is het zeker.

BIM biedt ook commercieel gezien kansen. Niet alleen voor de ontwikkelaars van deze software maar ook voor ons als branche. Wat namelijk steeds belangrijker wordt is hoe we als branche, producten bij de consument, in zowel huur- als koopsegment, overgebracht krijgen. De mogelijkheden zijn hierin zich fors aan het ontwikkelen. Lees mijn eerdere blog over onder andere de vertaling van BIM-modellen naar augmented reality als verkoopmiddel.

Daarnaast is het leuke aan het werken met BIM dat er samengewerkt kan worden met partners uit de keten welke al dan niet samen het 3D model mee realiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een trapleverancier zijn tekening opstuurt naar architect/bouwer (afhankelijk van welke partij regievoerend is) welke vervolgens de trap in het 3D model laad. Een stap verder gaat het in een open-BIM structuur waarbij architect, constructeur, onderaannemers en leveranciers in één model werken in een online-cloud omgeving. Het samenwerken met alle partners in het proces is hierin echt noodzaak.

12.110 tips

Inmiddels hebben wij ervaring kunnen opdoen met het werken in BIM en heb ik in ieder geval 10 tips waar ik opdrachtgevende- , collega bedrijven en bedrijven welke van plan zijn te gaan werken met BIM op wil wijzen:

  1. Geen ervaring met BIM? Laat je goed informeren door partijen welke hier reeds ervaring in hebben opgedaan.
  2. Kies software welke “makkelijk” communiceert met software van de overige partners (leveranciers werken immers vaak met eigen programmatuur welke ook hun productie aanstuurt en het is niet vanzelfsprekend dat dit communiceert met de gekozen software).
  3. Bepaal samen met de opdrachtgevende partij welke processen het BIM-model moet omvatten, slechts ontwerp of t/m beheerfase?
  4. Begin makkelijk: kies niet het meest complexe project uit om ervaring op te doen in met werken met een BIM-model, het is namelijk een echt leerproces.
  5. Spreek met elkaar af welke partij regie voert. Architect of bouwer of misschien wel opdrachtgever?
  6. Maak duidelijk afspraken over peilmomenten. Immers zal er een moment komen waarop de definitieve opdracht zal worden gegund. Aangezien er in een dynamisch model wordt gewerkt is er geen traditioneel schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp meer.
  7. Maak afspraken over ontwerprisico. Welke partij draagt het ontwerprisico en heeft deze partij ook een mogelijke ontwerprisicoverzekering?
  8. Maak duidelijk afspraken met onderaannemers en leveranciers over het verstrekken van garanties in relatie tot het geleverde ontwerp.
  9. Werk samen met partners welke je vertrouwt om te komen tot een groter doel (zoals de mieren ook samenwerkten aan de kolonie).
  10. Een vernieuwingsproces vraagt naast tijd ook een stuk cultuurverandering. Start daarom met mensen binnen het projectteam welke de voordelen willen zien. Draag het vervolgens uit naar de rest van de organisatie.

 

Of BIM uiteindelijk het achtste wereldwonder is? Ik denk dat het in ieder geval kansen biedt om het achtste wereldwonder te creëren. En op dit moment kan het ons helpen om faalkosten te reduceren, processen te verkorten en onze producten makkelijker te vermarkten. De voorbeelden zullen uiteindelijk hierin de doorslag geven, niet alleen voor de referenties maar ook voor vertrouwen. Zoals de Duitse filosoof Albert Schweitzer ooit zei: “Het voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het is het enige middel.”

Voor wat betreft de mieren in mijn tuin: ik laat ze lekker hun gang gaan, ze winnen immers toch ieder jaar.

Deze blog schreef ik voor Bouwkennis