VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
5 februari 2014 - Maarten van Ham

Achtergrond: Waarom kiezen voor inbound marketing in de bouw?

dnaIn deze blog beschrijf ik onze eerste stappen op het gebied van inbound marketing. Voor wie het gemist heeft: Inbound marketing is marketing vanuit een relatief nieuwe visie, namelijk dat je mensen aantrekt omdat je ze informeert, inspireert en/of amuseert. Dus geen reclameboodschappen waar niemand op wacht maar interessante content delen en op die manier door (nieuwe) klanten gevonden worden.

Delen van kennis

Onderzoeken wijzen uit dat bij de aankoop van duurzame goederen (waaronder dus ook woningen) 70% van de mensen hun zoektocht online start. De reden voor ons om met inbound marketing aan de gang te gaan is tweeledig. Enerzijds zit het delen van kennis in het DNA van onze organisatie. Kijkend naar de acties waarin we succesvol waren bleek achteraf dat dit altijd startte met kennisdeling. Onder andere organiseren wij regelmatig met klanten samen “Informatie Op Locatie” bijeenkomsten waarin we interessante cases samen met bestaande en potentiële nieuwe klanten delen. Daarnaast delen we intern al geruime tijd veel informatie met leerlingen en stagiairs wat ons in 2011 de titel Beste Leerbedrijf Bouw opleverde.

De andere reden om hier actief mee aan de slag te gaan is dat we merkten dat bestaande klanten ons goed weten te vinden. Dit merkten we ook online; 98% van de bezoekers van onze websites kende onze naam al. Hieruit kun je dus concluderen dat we een groot deel van de markt vooralsnog onberoerd laten en dat mensen ons wellicht ons nog niet kennen. En dat is wederzijds jammer. Onder andere hebben we bij selectietrajecten gemerkt tegenwoordig vaak één van de vele inschrijvers te zijn en klanten welke ons nog niet kennen grijpen dan toch vaak terug naar het bekende, logisch ook.

Marktontwikkelingen

Aan de marktontwikkelingen kunnen we zien dat er niet alleen een sterke verschuiving plaatsvindt van nieuwbouw naar het renoveren, transformeren of conserveren van de bestaande omgeving. Verder merken we dat de omvang en het volume van nieuwbouwprojecten afneemt. Projecten worden kleinschaliger. Daarnaast is er nog steeds erg veel onzekerheid bij woningcorporaties over de uitvoer van plannen. Om ons omzetvolume op peil te houden is het dus van belang dat meer partijen gaan weten wie wij zijn en wat we kunnen. Als we de uitgebreide kennis die we beschikbaar hebben hiervoor in kunnen zetten dan is dat uiteraard fantastisch.

Maar hoe doe je dat? We zijn kleinschalig gestart met een blogsite waarop we samen met een aantal stagiairs (welke me motiveerde ook hun kennis over hun leertraject online te zetten) deelde. De resultaten waren opmerkelijk: niet alleen werden de blogs binnen een aantal weken 2.000x gelezen, ook steeg (zonder dat er een koppeling was) het aantal websitebezoeken met 154%. Na deze korte pilotperiode te hebben geëvalueerd werd dan ook snel besloten om deze strategie uit te rollen binnen alle werkmaatschappijen van VB Groep. De keuze om dit in gezamenlijkheid met de overige werkmaatschappijen te doen is omdat we dan onze kennis op de disciplines van Ontwikkelen, Bouwen en Beleggen kunnen combineren op deze blogsite. We hebben gemerkt dat het ook veel testen is: wat werkt goed, wat minder? Een leerzaam traject dus.

Inbound strategie

We zitten nu midden in de fase waarin we groepsbreed de inbound strategie uitrollen. Best een spannend traject omdat dit voor ons nieuw is. We weten namelijk ook niet wat het ons precies gaat brengen. Maar er is in ieder geval overtuiging dat het een kans is om aan de markt te laten zien wie wij echt zijn. De vragen welke we ons gedurende dit traject continu stellen zijn onder andere; “hoe kunnen wij onze klant helpen?” – “wat zijn de wensen van de eindgebruiker?” – “welke keuzes zijn gunstig in de uiteindelijke exploitatie van het vastgoed?” -”Waar ligt onze klant wakker van?”. Op die manier kunnen we enerzijds een goede invulling geven aan de content welke we gaan delen, en anderzijds dicht bij onze “why” blijven zoals Simon Sinek in dit filmpje aangeeft. Onze “why”: ‘VB Groep wil gebouwen ontwikkelen, bouwen en beleggen, waar mensen graag wonen, winkelen en recreëren, plezierig werken, perfecte verzorging verkrijgen en goede educatie genieten.’

contentEn waarom wij deze kennis delen met de markt en niet voor ons zelf houden? Ik ben ervan overtuigd dat de kennis welke wij gaan delen dermate authentiek is dat klanten inzien dat deze content past bij Huybregts Relou of een van de andere werkmaatschappijen van VB Groep. We helpen hiermee misschien niet alleen onze concurrenten maar ook overige partijen in de bouwketen. En dat kan wellicht weer nieuwe ontmoetingen opleveren. Als het delen van content naast deze nieuwe ontmoetingen uiteindelijk ook leiden tot meer toegevoegde waarden voor de eindgebruikers van onze producten slaan we ook nog eens twee vliegen in één klap! Meer informatie over inbound marketing delen wij binnenkort ook tijdens een masterclass in samenwerking met Edwin Vlems welke ons via dit artikel bij Bouwkennis ooit op het inbound spoor bracht.

Deze blog schreef ik eerder voor Bouwkennis

 

Abonneer jezelf op onze artikelen