VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
13 juli 2014 - Mark van Diessen

ABC-costing is succesvol instrument voor ketenintegratie (deel 2)

Just_in_timeIn mijn vorige blog “ABC-costing is succesvol instrument voor ketenintegratie (deel 1)” eindig ik met de conclusie: “Meer klantwaarde in een goede prijs/kwaliteit-verhouding”. Interpreteer dit als dat er een goede voedingsbodem is ontstaan om gezamenlijk na te denken over het hogere projectdoel. Door dit gezamenlijk, met elkaar, complementair, over de individuele grenzen heen te doen, is de kans groot een succesvol project in handen te hebben.

 

Voorbeeld:

Een goed voorbeeld is de logistieke oplossing die we hebben toegepast, maar nog verder moet inburgeren in de conservatieve wereld van de bouw, voor het aan-/afvoeren van materiaal/afval. De keten had onder andere de ambitie om hoge klanttevredenheid te behalen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit te stralen. Deze ambities, in combinatie met de specifieke ligging van de wijk,  hebben ertoe geleid, dat alle disciplines in bulk uitleverden in een externe loods van een bouwgerelateerde logistieke dienstverlener. Deze leverde vervolgens 1x per dag op adresniveau alle disciplines bij elkaar in 1 vrachtbeweging. 

Naast het voordeel dat veel minder vrachtwagens in de straat komen, zorgt dit voor minder overlast, CO²-reductie, minder pakbonnen, Just In Time (JIT)-leveringen, minder voorraad/opslag en werknemers hoeven minder  te sjouwen. Met dezelfde vrachtbeweging wordt ook afval afgevoerd.

Als je gezamenlijk naar optimalisatie kijkt, is de stap naar 1x per week i.p.v. dagelijks factureren snel gezet. Zo wordt ook aan de Lean-principes gewerkt op het administratieve traject.

Hoe simpel bovenstaand voorbeeld ook lijkt, het grijpt niet alleen in in het uitvoeringsproces, maar ook in het denkproces in het algemeen. Financieel betekent het  een ommezwaai. Bedrijven/applicateurs hebben nu vaak hun transportkosten, aan- en afloopcomponenten ergens in de prijs verdisconteerd. Als we vragen naar deze componenten weet men dit vaak niet en krijg je als antwoord “dat doen we altijd zo”. Laat dat nu net iets zijn waar we overheen moeten stappen en ABC-costing inzage in geeft!  

Naast ABC-costing zijn andere instrumenten nodig om een project (nog) succesvoller te maken. Zo gaat Lean uit van het principe om continu te blijven verbeteren. Dit dient in de procesgang te worden geborgd. Het doorvoeren van onder andere bottom-up gelijkwaardig communiceren draagt bij aan arbeidsvreugde, betrokkenheid en cohesie van het team. Een eenvoudige, maar gegarandeerde formule. Mijn stelling blijft Belonen werkt beter dan straffen!  

Nu is het te eenvoudig om te stellen dat ABC-costing geen controle behoeft. Om stakeholders te overtuigen is er vaak meer nodig dan enkel een transparant verhaal. Men wil extern aangetoond hebben dat het project voldoende marktconform is onderbouwd. Dit kan men realiseren door een externe partij een markt- en/of een begrotingstoets te laten uitvoeren. Niet dat uitkomsten hiervan zaligmakend en/of onweerlegbaar zijn, maar ze zijn een goed instrument om financieren onderbouwd te kunnen verantwoorden.