VB Groep Blog

Op dit online platform willen wij u inspireren met onze kennis en ervaringen over actualiteiten en innovaties in de bouw- en vastgoedbranche. De blogs worden geschreven door medewerkers van VB Groep en haar werkmaatschappijen.
6 juli 2014 - Mark van Diessen

ABC-costing is succesvol instrument voor ketenintegratie (deel 1)

Euro_coins_and_banknotesIn mijn vorige blog Zeskamp van vroeger is ketensamenwerking van nu!geef ik aan dat het begrip ketenintegratie voorkomt in de meest exotische vormen. Dit geeft bij iedereen een ander referentiekader, verwarring, (on)begrip en daardoor ook een (on)juiste interpretatie/ervaring.

Ik wil hiermee niet suggereren dat andere vormen van keten- integratie niet succesvol zijn, maar dat de uitvoering sterk kan wisselen. Deels omdat de Kritische Prestatie Indicatoren (kpi’s) anders zijn vastgesteld, deels omdat elke gebruiker/bewoner anders benaderd moet worden en deels omdat men (nog) niet volledig transparant wil zijn.

Ik heb inmiddels Activity Based Costing succesvol toegepast. Het is een organisatiekapstok welke structuur geeft aan het proces en tevens kosten transparant houdt. Uitgangspunten van ABC-costing zijn:

  • we denken en werken als één bedrijf

  • iedereen krijgt zijn rendement/winst (+incentive)

  • alle kosten worden betaald, maar dan wel de echte kosten

ABC-costing stelt dat men geen kloppende “kostprijs” (lees offerte) kan maken, zolang men de uitvoeringswijze/tijd niet kent. Daarnaast geldt dat het afgeleverde werk van de voorganger jouw “kostprijs” beïnvloedt. Ook is de tijd waarin de werkzaamheden dienen te gebeuren bepalend voor een juiste indicatie van de “kostprijs”. De keten dient dus vast te stellen wat en hoe we, binnen welke (beïnvloedbare) randvoorwaarden, het project gaan maken. Dit gebeurt met behulp van Lean-principes. Uitdaging is de projectdoelstellingen te laten prevaleren boven de individuele bedrijfsdoelen! Dit resulteert in een zo goed mogelijke inschatting van de directe “kostprijs” (DK).

Bedrijven worden getriggerd het projectdoel te laten prevaleren door in het begin een afspraak te maken over de bandbreedte van het te behalen percentage bedrijfswinst. Het definitieve percentage is uiteindelijk afhankelijk van het resultaat van de vooraf vastgestelde kpi’s en voor zover mogelijk SMART gedefinieerd. Als inspanningsbonus zou een eventuele incentive een extra dimensie kunnen zijn. (W)

Op bedrijfsniveau worden de Algemene Bedrijfskosten (AK) en uurlonen geanalyseerd en gezamenlijk vastgesteld. Deze methode wordt door het Economisch Instituut voor de Bouw en door de ketenpartners aangereikt.

Naast bovenstaande is ook de risicofactor (R) bepalend voor de “kostprijs”. In ABC-costing wordt dit inzichtelijk gemaakt met behulp van een risico-inventarisatie. Het projectrisico wordt concreet gemaakt middels de formule kans x effect = €,- en als verzekering opgenomen. Deze “verzekering” beïnvloedt positief de transparante en kwetsbare opstelling van de ketenpartners. Belonen werkt beter dan straffen!  

Nu bovenstaande ingrediënten zijn vastgesteld, is er een goede voedingsbodem om het, in een financieel gewaarborgde omgeving, te hebben over de (technische) inhoud van het feitelijke werk! Je staat versteld welke operationele resultaten er in een korte tijd geboekt kunnen worden! Meer klantwaarde in een goede prijs/kwaliteit-verhouding.

Abonneer jezelf op onze artikelen