Werknemers 

Mark van Diessen

Foto_Mark

Mark van Diessen is projectleider bij Huybregts Relou. Specialismen: Klantgerichte teamspeler, met praktische en theoretische (bouwkundige) kennis. Weet structuur en overzicht te creëren en in collegiale sfeer met gehele projectteam kwaliteit te waarborgen. Betrokkenheid, open en faire communicatie zijn hierin belangrijk. Door ervaring en opleiding zich geprofileerd in procesmanagement. Overtuigd dat resultaat samen komt!

Klik hier voor alle blogartikelen van Mark


 Rens van Doremalen

Rens

Rens is werkvoorbereider op de afdeling engineering bij Huybregts Systeembouw. Zij ontwikkelen en realiseren conceptuele bouwoplossingen onder het HSC label voor specifieke doelgroepen. Projectoverstijgende concepten, die steeds aanpasbaar zijn aan de wensen van de klant. Naast een aantal succesvolle eigen concepten worden op basis van specifieke klant vragen ook concepten op maat ontwikkeld en gerealiseerd. Waar mogelijk werken wij met BIM om de overstijgende realisatie efficiënter te laten verlopen. 

 

Klik hier voor alle blogartikelen van Rens

 


Maarten van Ham

MaartenvanHam1

Maarten van Ham is commercieel manager binnen de bouwdivisie van VB Groep (Huybregts Relou en Huybregts Systeembouw). Marketing, gedreven vanuit de beschikbare kennis en ervaring binnen de organisaties, wordt ingezet om de bedrijven goed te positioneren. Aandachtsgebieden zijn onder andere; Marketing (in- & outbound), Social Media, Tendermanagement, Conceptueel bouwen en ontwikkelen. Verder actief binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen als voorzitter werkgroep vraag en aanbod actief om de vragende markt en aanbiedende partijen dichter bij elkaar te brengen, teneinde conceptueel bouwen dé aanbodstrategie in de bouwwereld te laten zijn.

Klik hier voor alle blogartikelen van Maarten


Tonny Nijs

 0d60e64

Tonny Nijs is ICT manager bij VB Groep. Haar persoonlijke doel: graag personaliseert zij als een inspirerende, structurerende, maar vooral als een proces- en collegiale dienstverlener van de interne, maar zeker ook de externe organisatie, met als doel om bij te dragen aan onze visie, professionaliteit, creativiteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

VB Groep is een platte, transparante organisatie. Korte communicatielijnen en snelle besluitvorming maken dat mensen elkaar makkelijk vinden, binnen én buiten de groep. Het netwerk van strategische partners en opdrachtgevers ontwikkelt zich voortdurend. Partnerschap vindt zijn basis in duurzaamheid, professionaliteit, vertrouwen en integriteit, met als uitgangspunt een prettige en informele manier van zakendoen.

Klik hier voor alle blogartikelen van Tonny

 

 


 

Marloes Verkerk - van Rooij

 

Marloes

 

Marloes Verkerk – van Rooij is projectontwikkelaar binnen de ontwikkeldivisie van VB Groep (CRA Vastgoed). Als projectontwikkelaar ben je project(eind)verantwoordelijk en coördineer je de dagelijkse aansturing van diverse nieuwe als lopende projecten. De projectontwikkelaar heeft kennis van het gehele ontwikkeltraject van acquisitie, planontwikkeling, realisatie tot en met verkoop en daadwerkelijke oplevering. Hierbij is verantwoordelijkheid over het organisatorische en financiële verloop van het project, waarbij de voortgang van het project gecontroleerd wordt, de kosten bewaakt worden en contacten worden onderhouden met adviseurs, gemeenten, opdrachtgevers en eindgebruikers. Hierbij worden diverse mensen aangestuurd en is de projectontwikkelaar de spil bij ieder project. Marloes probeert hierbij op een creatieve wijze met een vrouwelijke touch de doelstellingen van CRA Vastgoed te combineren met de publieke wensen en (beleids)doelen van de gemeenten, opdrachtgevers en eindgebruikers.

 

Klik hier voor alle blogartikelen van Marloes

 

Stagiaires

Frank Verhees

Frank

Frank Verhees studeert Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en studeert sinds 2013 af bij Huybregts Systeembouw. Hij schrijft over zijn afstuderen, ervaringen met conceptueel bouwen, selectietrajecten van ketenpartners en andere ervaringen.

Klik hier voor alle blogartikelen van Frank